Zostańmy w kontakcie

Nieruchomości

Nabycie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym zostanie zwolnione z PCC

W obowiązującym stanie prawnym przy nabyciu mieszkania pochodzącego z rynku wtórnego kupujący jest obowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2 % jego wartości rynkowej [1]. W wyniku zmian wprowadzonych w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych nabycie pierwszego mieszkania z rynku wtórnego nieruchomości będzie zwolnione z PCC.

Opublikowany

dnia

nabycie pierwszego mieszkania

Jest już ustawa nowelizująca

W dniu 24 lipca 2023 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw.

W art. 4  niniejszej ustawy ustawodawca wprowadza m.in. istotną  zmianę w Ustawie z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. 2023.170).

Skutkiem dokonanych zmian w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych uzupełniono katalog czynności prawnych zwolnionych z podatku – o sprzedaż, której przedmiotem jest prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna, której w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia.

Z nowelizacją ustawy można  się zapoznać TUTAJ.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod numerem Dz.U. 2023 poz. 1463. Ww. regulacja wchodzić będzie w życie w terminie 30 dni licząc oda daty publikacji, a więc 31 sierpnia 2023 r.

Podsumujmy…

Dzięki zmianom w ustawie o PCC osoby kupujące pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym mieszkanie zaoszczędzą 2% jego  wartości.

Przykładowo, jeżeli w małym mieście dwupokojowe mieszkanie z rynku wtórnego o powierzchni 37 m2 kosztuje 240.000 zł, wtedy nabywca musiał dotychczas zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 4.800 zł. Do kosztów nabycia dochodziły jeszcze koszty notarialne oraz w wielu przypadkach także koszty pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Po zmianie przepisów – w przypadku nabycia pierwszego mieszkania – nabywcy będą mogli przeznaczyć kwotę dotychczasowego podatku od czynności cywilnoprawnych np. na zakup wyposażenia, czy na pokrycie części kosztów remontowych.

Do pozostałych natomiast podatników nabywających drugie czy kolejne mieszkanie w życiu, nadal stosowane będą przepisy nakazujące zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych wg stawki 2% od wartości rynkowej kupowanego mieszkania lub domu.

Ważne jest również, że ww. zwolnienie dotyczy nabycia pierwszego mieszkania lub domu mieszkalnego przez osobę fizyczną. Zwolnienie to nie dotyczy zatem nabycia ww. składników majątkowych przez podmioty innego rodzaju, w tym np. spółki.

Advertisement

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP

Objaśnienie:

[1] Powyższe wynika z art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. 2023.170).

Małgorzata Gach, Wanda Książek

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?