Zostańmy w kontakcie

Nieruchomości

Zakup szóstego mieszkania – wyższy podatek od czynności cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szczególne zasady dotyczące zakupu przez ten sam podmiot szóstego i kolejnego mieszkania, co zdaniem rządzących ma ograniczyć zakupy hurtowe lokali windujące ceny.

Opublikowany

dnia

zakup szóstego mieszkania

Co reguluje ww. ustawa?

Ww. ustawa reguluje dość szeroki zakres tematów związanych z nieruchomościami w tym m.in. dodatkowe kwestie związane z tzw. społecznymi agencjami najmu (SAN), czy przekształceniem prawa wieczystego użytkowania we własność dla firm na ich wniosek.

O jednej z bardziej istotnych zmian dla nabywców mieszkań i domów – osób fizycznych pisaliśmy w artykule pt. Nabycie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym zostanie zwolnione z PCC.

Zakup szóstego i kolejnego mieszkania

Kolejna zmiana dotyczy podmiotów nabywających kolejne mieszkania w budynku/budynkach zbudowanych na jednej nieruchomości gruntowej.

Jak czytamy w Komunikacie wydanym przez Kancelarię Prezydenta RP:

„Najistotniejszą zmianą jest dodanie art. 7a zgodnie, z którym: w przypadku gdy kupujący nabywa co najmniej sześć lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, lub udziały w tych lokalach albo nabył już co najmniej pięć takich lokali lub udziały w nich, stawka podatku od zawartej z tym samym kupującym umowy sprzedaży szóstego i każdego następnego takiego lokalu w tym budynku lub budynkach lub udziału w takim lokalu, wynosi 6%”.

Jakie skutki ma zmiana przepisów w ww. zakresie?

Z ww. regulacji wynika zatem, że:

1) w przypadku nabycia przez podatnika sześciu lokali mieszkalnych w jednym lub kilku budynkach na tej samej nieruchomości gruntowej lub udziałów w takich lokalach – opodatkowanych podatkiem od towarów i usług albo

2) nabył uprzednio już co najmniej pięć takich lokali lub udziały w nich,

to stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży zawartej z tym samym kupującym – licząc umowy sprzedaży szóstego i każdego następnego takiego lokalu w tym budynku lub budynkach lub udziału w takim lokalu wynosi 6% podstawy opodatkowania.

Istotne jest, że:

  • wyższa stawka podatku od czynności cywilnoprawnych (6%) dotyczy nabycia od szóstego lokalu mieszkalnego w budynkach na tej samej nieruchomości gruntowej, możliwe jest zatem kolejnych lokali mieszkalnych w innych inwestycjach,
  • przepis ogranicza się tylko do lokali mieszkalnych, możliwe jest zatem swobodne nabywanie innych lokali np. użytkowych (np. apartamenty).

Zgodnie z ustawą wyższą stawkę podatku od czynności cywilnoprawnych – w przypadku nabycia udziałów w lokalu mieszkalnych na współwłasność w częściach ułamkowych – stosuje się „także wtedy, gdy chociażby jeden z kupujących jest zobowiązany do uiszczenia podatku w takiej stawce” (art. 7a ust 2 zmienionej Ustawy).

WAŻNE!

W przypadku nabycia szóstego i kolejnego mieszkania w warunkach opisanych powyżej, zakup takiego mieszkania wiązać się będzie nie tylko z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych wg wyższej stawki 6%, ale jednocześnie będzie to czynność w sposób typowy opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Advertisement

W standardowych przypadkach jeśli sprzedaż nieruchomości jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług (VAT) to podlega pod zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych.

Po zmianie przepisów, nabywca może zostać obciążony obowiązkiem zapłaty zarówno podatku od czynności cywilnoprawnych jak i podatku od towarów i usług.

Regulacja ta wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod nr 1463. Można się z nią zapoznać TUTAJ.

 

Stan prawny na dzień 10 sierpnia 2023 r.

Małgorzata Gach, radca prawny i doradca podatkowy w Kancelarii Radcy Prawnego Małgorzaty Gach

Czytaj dalej
Advertisement
Kliknij żeby skomentować

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?