Zostańmy w kontakcie

Prawo cywilne

Zastrzeżenie nr PESEL – nowa możliwość

Od dnia 17 listopada 2023 r. osoba pełnoletnia może zastrzec swój numer PESEL.

Opublikowany

dnia

Obraz autorstwa jcomp na Freepik

Zobaczmy regulację prawną

Aktualnie zostały wdrożone przepisy art. 8 i art. 21 Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, Dz.U. 2023. 1394 (ustawa nowelizująca). Minister Cyfryzacji wydał Rozporządzenie z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL (Dz. U. 2023. 2485).

Data ich wejścia w życie została określona w Komunikacie Ministra Cyfryzacji wydanym w dniu  31 października 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów dotyczących prowadzenia rejestru zastrzeżeń numerów Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz niektórych usług z tym związanych (Mon. Pol. 2023. 1194)

Co ma na celu zastrzeżenie PESEL ?

Zastrzeżenie numeru PESEL ma na celu zapobieżenie kradzieży naszej tożsamości. Dzięki temu  oszuści nie  będą mogli wziąć kredytu  lub pożyczki, ani też nie wyrobić  duplikatu karty SIM (tzw. SIM swapping) po to, żeby później nielegalnie autoryzować zawierane transakcje finansowe.

Przez zastrzeżenie PESEL rozumie się zamieszczenie w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL. Ich administratorem jest minister właściwy do spraw informatyzacji tj. minister cyfryzacji.

Gdzie można zastrzec swój PESEL?

Pełnoletnia osoba fizyczna może zastrzec swój PESEL przez internet  lub w wybranym przez siebie urzędzie gminy. 

Instrukcje zastrzeżenia PESEL znajdują się TUTAJ.

Istotne!

W przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć opiekun prawny albo jej kurator.

Kiedy instytucje będą sprawdzać, czy PESEL danej osoby został zastrzeżony?

Od 1 czerwca 2024 r. instytucje sprawdzą czy nasz PESEL został zastrzeżony.

Advertisement

Przykładowo:

1. Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej, której przedmiotem jest:

1) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w nich,

2) sporządzenie pełnomocnictwa do nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w nich – jeżeli stroną lub mocodawcą jest osoba fizyczna, której numer PESEL jest zastrzeżony w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL. (art. 1 ustawy nowelizującej ).

2. Banki przed zawarciem umowy rachunku oszczędnościowego i rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, kredytu, albo pożyczki , lub leasingu obowiązkowo zweryfikują, czy numer PESEL jest zastrzeżony ( art. 3 ustawy nowelizującej).

3. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych odmówi wydania kopii lub wtórnika karty lub innego urządzenia, służących do identyfikacji abonenta w publicznej sieci telekomunikacyjnej lub ich cyfrowego odwzorowania, jeżeli w chwili weryfikacji podany numer PESEL abonenta jest zastrzeżony w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL (art. 5 ustawy nowelizującej).

Źródło: Zastrzeż swój numer PESEL lub cofnij zastrzeżenie

 

Podstawa prawna:

 1. Art. 1, art. 3, art. 5 , art. 8, , art. 21 , art. 26 pkt 1 -3, pkt 9 Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. 2023.1394).
 2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL (Dz.U. 2023.2485).
 3. Komunikat  Ministra Cyfryzacji  z dnia 31 października 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów dotyczących prowadzenia rejestru zastrzeżeń numerów Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz niektórych usług z tym związanych (Mon. Pol. 2023.1194).

Stan prawny na dzień 24 listopada 2023 roku

Małgorzata Gach, Wanda Książek

Advertisement
Czytaj dalej
Advertisement
Kliknij żeby skomentować

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POMAGAM UKRAINIE

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?