Zostańmy w kontakcie

Prawo pracy

Doręczenia elektroniczne zostają przesunięte w czasie

Z dniem 10 grudnia 2023 r. miał zostać wdrożony system doręczeń elektronicznych (e- Doręczenia). Regulacja prawna w tym zakresie wynika z Ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych oraz wydanego na jej podstawie w dniu 29 maja 2023 r. Komunikatu Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego … (…).

Opublikowany

dnia

Doręczenia elektroniczne

Obraz autorstwa rawpixel.com na Freepik

Ustawa o doręczeniach elektronicznych – co określa

Ustawa o doręczeniach elektronicznych (t.j. Dz. U. 2023. 285) określa m.in. zasady doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej. Jak wyjaśnia serwis gov.pl:

„e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele i firmy mogą korzystać z wygodnych i bezpiecznych doręczeń elektronicznych. Są one równoważne prawnie tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru”.

Minister Cyfryzacji wydał w tej sprawie Komunikat

W Komunikacie wydanym dniu 29 maja 2023 roku, w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (Dz.U. 2023, poz. 1077).

Minister Cyfryzacji ogłosił, że od 10 grudnia 2023 r. z usługi w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego ( e – Doręczenia) muszą obowiązkowo korzystać:

1. Podmioty publiczne

 • organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy,
 • inne organy władzy publicznej, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitarne oraz samorządowe zakłady budżetowe – w zakresie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

2. Podmioty niepubliczne

 • osoby wykonujące zawody zaufania publicznego: tj. adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny, rzecznik patentowy, notariusz,
 • podmioty niepubliczne wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Minister Cyfryzacji przesunął termin e- Doręczeń

W dniu 22 listopada Minister Cyfryzacji wydłużył termin stosowania e-Doręczeń przez podmioty wskazane w ustawie o doręczeniach elektronicznych.

Obowiązek ten wchodzi w życie 30 grudnia 2023 r. zamiast 10 grudnia 2023 r.  Przesunięcie terminu z 10 grudnia na 30 grudnia 2023 r. nastąpiło na podstawie zmiany komunikatu Ministra Cyfryzacji z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (…) opublikowanego w  Dzienniku Ustaw pod pozycją 2540.

O  zmianę niniejszego terminu wystąpiły organizacje zrzeszające podmioty publiczne i zawody zaufania publicznego.

„W swoich stanowiskach przedstawiciele samorządu terytorialnego wskazywali również, że termin wejścia w życie obowiązku korzystania z e-Doręczeń przypada tuż przed dużą wysyłką realizowaną w jednostkach samorządu terytorialnego – tj. obowiązkiem wysłania, w pierwszych tygodniach każdego roku, decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości. Jest to duże przedsięwzięcie organizacyjne w gminach, które wysyłają w tym okresie 50 proc. korespondencji wysyłanej przez cały rok” – czytamy w wydanym komunikacie resortu cyfryzacji.

Obowiązek korzystania z e-doręczeń zostanie wprowadzany stopniowo zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

Aktualizacja artykułu [23.01.2024]

Minister Cyfryzacji po raz kolejny zmienił termin stosowania e-Doręczeń przez podmioty podane  w art. 155 Ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 285).

Advertisement

W dniu 21 grudnia 2023 r. wydał w tej sprawie komunikat zmieniający komunikat w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym (Dz.U.z 2023 r. poz. 2764). Z jego treści wynika, że I etap obowiązkowego stosowania doręczeń elektronicznych wchodzi w życie od 1 października 2024 r.  Będzie on przeprowadzany zgodnie z harmonogramem obowiązkowego stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych.

Więcej informacji tutaj: e-Doręczenia dla przedsiębiorców.

 

Źródło:

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (t.j. Dz. U. 2023. 285)
 2. Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 22 listopada 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym (Dz.U. 2023. 2540).

 

Aktualizacja artykułu [06.02.2024 r.]

Minister Cyfryzacji po raz kolejny zmienił termin stosowania e-Doręczeń przez podmioty podane  w art. 155 Ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 285).

W dniu 21 grudnia 2023 r. wydał w tej sprawie komunikat zmieniający komunikat w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym (Dz.U.z 2023 r. poz. 2764). Z jego treści wynika, że I etap obowiązkowego stosowania doręczeń elektronicznych wchodzi w życie od 1 października 2024 r.  Będzie on przeprowadzany zgodnie z harmonogramem obowiązkowego stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych.

Więcej informacji tutaj: e-Doręczenia dla przedsiębiorców

Małgorzata Gach, Wanda Książek

 

Advertisement
Czytaj dalej
Advertisement
Kliknij żeby skomentować

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POMAGAM UKRAINIE

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?