PORÓWNYWARKA SPÓŁEK

#Poznaj się na spółkach – PORÓWNYWARKA SPÓŁEK

W ostatnim czasie na blogu Prawo dla księgowych wystartowaliśmy z nowym cyklem artykułów i publikacji #Poznaj się na spółkach. Jednym z głównych pytań Klientów Kancelarii, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą czy decydujących się na zmianę dotychczasowej formuły jest pytanie „A jaka spółka jest dla mnie najlepsza? Na to pytanie staramy się w jakimś zakresie odpowiedzieć.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: #Poznaj się na spółkach, | Data: .

nowy ład podatek estoński

NOWY ŁAD a podatek estoński

Kiedy w roku 2020 pojawiły się pierwsze informacje na temat możliwości wprowadzenia na terenie RP podatku estońskiego, wiele firm żywo zainteresowało się tym tematem. Idea miała być taka, że podatek pojawia się dopiero w momencie wypłaty zysku. To taki odpowiednik spółki komandytowo-akcyjnej przed zmianą przepisów w 2014 r. Niestety kiedy „słowo stało się ciałem”, okazało się, że warunki podatku estońskiego nie są nadmiernie korzystne i dla firm z wielu branż np. z branży nieruchomościowej trudne do zastosowania.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: PODATKI, | Data: .

10 powodów dla których

10 powodów, dla których warto założyć spółkę z o.o.

W Polsce mamy aż osiem rodzajów spółek, w ramach których możemy rozpocząć działalność gospodarczą. Jedną z nich jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jakie są jej zalety i czym różni się od pozostałych spółek? Tego można się dowiedzieć dzięki materiałom stworzonym w ramach serii „Poznaj się na spółkach”.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: POLECAM UWADZE, | Data: .

Darowizna towarów na cele charytatywne

Darowizna towarów na cele charytatywne – jak rozliczyć VAT?

Duża część w firm posiada na stanie magazynowym jakąś pulę niesprzedawalnych towarów. Mogą to być np. towary, które „wyszły z mody”, lub z jakichś innych przyczyn brak na nie kompletnie popytu. Żeby „wyczyścić” stany magazynowe zamiast likwidacji i utylizacji można rozważyć przekazanie zalegających towarów na cele charytatywne. Przekazanie towarów na cele charytatywne może rodzić określone skutki podatkowe, w szczególności w zakresie podatku od towarów jej usług (VAT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dziś część pierwsza, dotycząca VAT.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: PODATKI, | Data: .

Ukryta dywidenda Prawo dla księgowych

NOWY ŁAD- „Ukryta dywidenda” – nowe pojęcie w przepisach

Praktycznie od maja br. doradcy podatkowi, księgowi ale i przede wszyscy zwykli przedsiębiorcy żyją zmianami podatkowymi, jakie czekają nas od 1 stycznia 2022 r. Przez długi czas uwaga wszystkich koncentrowała się na stawce składki zdrowotnej i trudno się temu dziwić. Nikt nie chce płacić o 9% wyższego podatku. Ostatnia wersja Nowego Ładu złagodziła nieco wymiar tej składki ale nie można zapomnieć o innych proponowanych zmianach, które trudno uznać za korzystne dla przedsiębiorców.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: PODATKI, | Data: .

odpowiedzialność ZUS Prawo dla księgowych

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – odpowiedzialność za zaległości w opłacaniu składek ZUS (4)

W niniejszym artykule zostały przedstawione ogólne informacje na temat zasad odpowiedzialności członka zarządu za zaległości składkowe wobec ZUS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zasady te stosuje się także w odniesieniu do jednoosobowej spółki z o.o. Wykorzystano w nim pogląd w orzecznictwie.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: SPÓŁKI, | Data: .

Nowy Ład inwestowanie w akcje Prawo dla księgowych

NOWY ŁAD – istotne zmiany dla wspólników i spółek (1) – inwestowanie w akcje i udziały

Tzw. Nowy Ład w obecnym kształcie to nie tylko faktyczne podwyższenie podatków przedsiębiorców ze względu na zmieniony sposób obliczania składki zdrowotnej liczonej praktycznie od każdego dochodu bez prawa do odliczenia od podatku lecz także masa innych zmian podatkowych. Dość powiedzieć, że same zmiany obejmują ponad 200 stron a drugie tyle stanowi uzasadnienie ww. zmian. Poniżej kilka informacji na temat planowanych zmian istotnych dla spółek i jej wspólników.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: PODATKI, SPÓŁKI, | Data: .

odpowiedzialność za zaległości podatkowe Prawo dla księgowych

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – odpowiedzialność za zaległości podatkowe (3)

W niniejszym artykule zostały przedstawione ogólne informacje na temat zasad odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania podatkowe jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ww. zasady odpowiedzialności mają zastosowanie także w przypadku zwykłych „wieloosobowych” spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: SPÓŁKI, | Data: .

zwrot dopłat

Czy zwrot dopłat do spółki z o.o. na rzecz byłego wspólnika podlega opodatkowaniu?

Jedną z instytucji specyficznych dla spółki z o.o. są dopłaty. Regulacja prawna dotycząca dopłat znajduje się w Kodeksie spółek handlowych – art. 177 – 179 K.s.h. Przepisy te określają tryb wnoszenia dopłat, a jednocześnie wskazują, że jeśli dopłaty nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych spółki, to mogą podlegać zwrotowi na rzecz wspólników.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: PODATKI, SPÓŁKI, | Data: .

najmu Prawo dla księgowych

NSA: O sposobie opodatkowania przychodów z najmu nieruchomości decyduje podatnik, a nie urząd skarbowy

W dniu 8 stycznia 2021 r. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o podjęcie uchwały wyjaśniającej: “Czy w świetle przepisu art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.) o zakwalifikowaniu przychodów z najmu składników majątkowych niezwiązanych z działalnością gospodarczą do wymienionego w tym przepisie źródła przychodów decydują kryteria przedmiotowe czy też zamiar (decyzja) podatnika?”.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: PODATKI, | Data: .

kasa dla lekarzy weterynarii Prawo dla księgowych

Podatki 2021: Kasy fiskalne online dla lekarzy weterynarii – czy będą wymagane od 1 lipca 2021 r.

Jest już wiadome, że od 1 lipca 2021 r. lekarze i lekarze dentyści mają obowiązek ewidencjonowania świadczonych usług w zakresie opieki medycznej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych na kasach fiskalnych online.
A jak wygląda sytuacja w przypadku lekarzy weterynarii? Czy mają oni obowiązek wymiany stosowanych do tej pory kas rejestrujących na nowe kasy fiskalne online? Odpowiedź na to pytanie przynosi niniejszy artykuł.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, PODATKI, | Data: .

kasy fiskalne online usługi medyczne Prawo dla księgowych

Podatki 2021: Kasy fiskalne online dla usług w zakresie opieki medycznej

Od 1 lipca 2021 r. usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów (osoby fizyczne) będą ewidencjonowane przy zastosowaniu kas rejestrujących online [1]. Stanowi o tym art. 145b ust. 1 pkt 3 lit.d) ustawy o VAT [2] w powiązaniu z par. 1 ust. 1 pkt 2 lit.d) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii [3].

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: PODATKI, | Data: .

Już wychodzisz?

Zanim opuścisz naszą stronę, zerknij do sklepu.

Właśnie pojawił się tam

NOWY E-BOOK

"Ulga badawczo-rozwojowa – koszty kwalifikowane – interpretacje podatkowe"