procedura anonimowego zgłaszania Prawo dla księgowych Małgorzata Gach

Od 13 lipca 2018 r. każde biuro rachunkowe powinno posiadać procedurę anonimowego zgłaszania

Od dzisiaj czyli 13 lipca 2018 r. wchodzą w życie przepisy nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r poz. 723). Ustawa ta zastąpiła obowiązującą poprzednio Ustawę 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049). Jakie znaczenie przepisy nowej Ustawy dla biur rachunkowych? I co właściwie kryje się pod pojęciem procedura anonimowego zgłaszania?

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, | Data: .

przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę kapitałową – nowa książka mojego współautorstwa

Czy każdy przedsiębiorca może podlegać przekształceniu? Jaka jest procedura przekształcenia? Jakie są korzyści takiego przekształcenia? Czy spółka przekształcona staje się podmiotem wszystkich praw i obowiązków przedsiębiorcy przekształcanego? Jakie są podatkowe skutki przekształcenia? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdują się w najnowszej publikacji książkowej pt. „Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Aspekty prawne i podatkowe oraz rozwiązanie alternatywne” z suplementem elektronicznym mojego współautorstwa. 

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, POLECAM UWADZE, SPÓŁKI, | Data: .

Aport przedsiębiorstwa do spółki Małgorzata Gach Prawo dla księgowych

Aport przedsiębiorstwa przedsiębiorcy do spółki – alternatywa wobec przekształcenia

Kilka artykułów na moim blogu było poświęconych przekształceniu przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową. Dla wielu jednak przedsiębiorców jest to rozwiązanie zbyt rozciągnięte w czasie, czasami też potrzebna im prostsza metoda uwzględniając oczywiście też pewne minusy tego rodzaju transformacji. Aport przedsiębiorstwa do spółki może stanowić taką alternatywę.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: SPÓŁKI, | Data: .

wykreślenie danych z KRS z urzędu Małgorzata Gach

Wykreślenie danych z KRS z urzędu

Postępowanie rejestrowe tj. związane z wpisem danego podmiotu do KRS lub też ujawnieniem określonych danych jest co do zasady postępowaniem wnioskowym. Konieczne jest zatem wypełnienie odpowiednich formularzy, dołączenie załączników i dokonanie potwierdzeń uregulowania opłat, aby sąd rejestrowy danym wnioskiem się zajął. Możliwe jest jednak także w niektórych przypadkach – wykreślenie określonych danych przedsiębiorcy z KRS z urzędu.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: SPÓŁKI, | Data: .

jak zmienić umowę spółki z o.o. w organizacji Prawo dla księgowych

Jak zmienić umowę spółki z o.o. w organizacji?

Z przepisów Kodeksu spółek handlowych wynika, że z datą zawarcia umowy spółki z o.o. (podpisania aktu założycielskiego – jeśli spółkę z o.o. zakłada jeden wspólnik) powstaje pewien twór określany jako spółka z o.o. w organizacji. Spółka z o.o. w organizacji przekształca się w zwykłą spółkę z o.o. z datą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Powstaje pytanie jak zmienić umowę spółki z o.o. w organizacji, jeśli jeszcze przed wpisem do KRS wspólnicy uznaliby to za konieczne.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: SPÓŁKI, | Data: .