Tag: działalność gospodarcza

opodatkowanie nieruchomości przedsiębiorcy Prawo dla księgowych

Wyrok TK: Wyższe opodatkowanie nieruchomości przedsiębiorcy jest niezgodne z Konstytucją

Sprawa, którą zajmował się Trybunał Konstytucyjny dotyczyła „automatycznego kwalifikowania gruntów, będących w posiadaniu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, do kategorii gruntów związanych z prowadzeniem tej działalności” Skarżący uważa, że „zakwestionowane przepisy (…) nakładają (…) na podatnika  obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości, tylko z tego tytułu, że będąc ich posiadaczem jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą i to pomimo faktu iż nie są one faktycznie związane z jej prowadzeniem”. [1]

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, PODATKI, | Data: .

odpowiedzialność za zobowiązania małżonka Prawo dla ksiegowych

Odpowiedzialność za zobowiązania małżonka – przedsiębiorcy przy ustawowej wspólności majątkowej

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej ma swoje dobre strony, ale niesie za sobą ryzyko mogące rzutować na majątek osoby je prowadzącej, oraz w niektórych przypadkach – małżonka przedsiębiorcy. Działalność może przynosić zysk, ale bywają też i takie sytuacje, że przedsiębiorca popadnie w długi. Kto za nie odpowiada? Przedsiębiorca, jego małżonek, a może oboje odpowiadają wspólnie?

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, | Data: .

postojowe Prawo dla księgowych

Postojowe na kolejny okres – jak uzyskać?

Kolejne wersje „tarczy antykryzysowej” wprowadziły różne rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców czy zleceniobiorców. W sytuacji drastycznej wszystko co jest wsparciem należy oceniać pozytywnie. Z drugiej jednak strony jak przychodzi co do czego, to przepisy tarcz okazują się być niejasne, z lukami, brak też jednoznacznych stanowisk jak należy pewne instytucje stosować. Pogłębia to tylko chaos. Tak też jest, jeśli chodzi o kolejne postojowe.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, | Data: .

Tarcza antykryzysowa 2 Prawo dla księgowych

Tarcza antykryzysowa 2 – jakie zmiany dla przedsiębiorców

Tzw. tarcza antykryzysowa 1 obowiązująca od 1.04.2020 r. wprowadziła możliwość wystąpienia z wnioskami o określone formy dofinansowania (np. zwolnienie z ZUS, pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, postojowe). Obecnie do ww. ustawy wprowadzone zostały pewne zmiany. Na czym polegają te zmiany i od jakiej daty mają zastosowanie.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPÓŁKI, | Data: .

zwolnienie ze składek ZUS Prawo dla księgowych

Zwolnienie ze składek ZUS – z projektu ustawy przekazanego do Senatu

Zwolnienie przedsiębiorców ze składek ZUS w związku z koronawirusem był jednym z bardziej istotnych tematów, szczególnie w ostatnim tygodniu. Trudno płacić obowiązkową daninę, jeśli nie ma przychodów. Przedsiębiorcy – firmy jednoosobowe – szczególnie negatywnie reagowali na wyłączenie ze zwolnienia z ZUS w przypadku uzyskiwania przychodu (nie dochodu) za luty 2020 w kwocie przekraczającej 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Skoro problemy z przychodami pojawiły od marca 2020, to niby dlaczego zwolnienie z ZUS miałoby być ustalane w oparciu o przychody z lutego 2020 r.?

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, | Data: .

Już wychodzisz?

Zanim opuścisz naszą stronę, zerknij do sklepu.

Właśnie pojawił się tam

NOWY E-BOOK

"Ulga badawczo-rozwojowa – koszty kwalifikowane – interpretacje podatkowe"