Tag: spółka jawna

PORÓWNYWARKA SPÓŁEK

#Poznaj się na spółkach – PORÓWNYWARKA SPÓŁEK

W ostatnim czasie na blogu Prawo dla księgowych wystartowaliśmy z nowym cyklem artykułów i publikacji #Poznaj się na spółkach. Jednym z głównych pytań Klientów Kancelarii, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą czy decydujących się na zmianę dotychczasowej formuły jest pytanie „A jaka spółka jest dla mnie najlepsza? Na to pytanie staramy się w jakimś zakresie odpowiedzieć.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: #Poznaj się na spółkach, | Data: .

spółka jawna cit Prawo dla księgowych

Od 1 stycznia 2021 r. nie wszystkie spółki jawne będą podatnikami CIT

Od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne zostały objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) od osiągniętych dochodów.
W tym bowiem dniu weszły w życie zmiany w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT). Wprowadziła je Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.2123).

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: PODATKI, SPÓŁKI, | Data: .

spółka jawna podatnik CIT Prawo dla ksiegowych

Spółka jawna jako podatnik CIT? Cd.

Zmiany podatkowe w roku 2021 obejmują także spółki jawne z udziałowcami, którzy nie są tylko osobami fizycznymi. W konsekwencji jeśli mamy wśród klientów spółki jawne, których wspólnikami pozostają także osoby prawne (np. spółki z o.o. lub akcyjne), lub też inne spółki osobowe, i spółki te nie chcą być podatnikami CIT- wówczas konieczne będzie złożenie odpowiedniej informacji.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: SPÓŁKI, | Data: .

oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania Prawo dla księgowych

Przypominamy o oświadczeniu o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego za 2018

Rok 2019 obfituje w coraz to nowe obowiązki dla księgowych i coraz to nowe trudności techniczne. Są one widoczne i teraz, kiedy umieszczenie dokumentów księgowych i uchwał w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS wymaga dużo cierpliwości i samozaparcia. I miejmy nadzieję, że w każdym przypadku zakończy się powodzeniem.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: PODATKI, SPÓŁKI, | Data: .

zbycie udziału w spółce Prawo dla księgowych Małgorzata Gach

Zbycie udziału w spółce osobowej a wystąpienie wspólnika ze spółki (1)

Znaczna część podmiotów funkcjonuje w formule spółek osobowych. O tym, że pod kątem podatkowym jest to opłacalne ani księgowym, ani też dyrektorom finansowym nie trzeba mówić. Niekiedy jednak z różnych względów czy losowych czy też np. ze względu na konflikt z innymi wspólnikami konieczne jest rozstanie się ze spółką. Możliwe jest to w szczególności poprzez czy to zbycie udziału w spółce (a w zasadzie “udziału” pisane nie bez przyczyny w cudzysłowie) czy też w związku z wystąpieniem z takiego podmiotu.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: SPÓŁKI, | Data: .

Już wychodzisz?

Zanim opuścisz naszą stronę, zerknij do sklepu.

Właśnie pojawił się tam

NOWY E-BOOK

"Ulga badawczo-rozwojowa – koszty kwalifikowane – interpretacje podatkowe"