Zostańmy w kontakcie

Prawo spółek

Spółki jawne podatnikami CIT ? – w jakich okolicznościach?

W ramach zmian podatkowych na przyszły rok MF powróciło po latach do pomysłu opodatkowania CIT spółek komandytowych. Trzeba jednak powiedzieć, że w pewnych okolicznościach także spółki jawne mają być podatnikami CIT.

Opublikowany

dnia

spółki jawne podatnikami CIT Prawo dla księgowych

Spółki jawne podatnikami CIT?

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt z dnia 15 września 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

W zakresie spółek jawnych wynika z niego, że spółka jawna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP może być podatnikiem CIT:  

 1. jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz
 2. spółka jawna nie złoży:
 • przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji, według ustalonego wzoru, o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych albo w art. 5 ust. 1, lub
 • aktualizacji informacji, o której mowa w lit. a), w terminie 14 dni licząc od dnia zaistnienia zmian w przekazanej informacji

do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika, osiągającego dochody z takiej spółki.

Zatem jak z tego wynika potencjalny problem mogą mieć spółki jawne, których wspólnikami są podatnicy CIT (spółka z o.o., spółka akcyjna czy spółka komandytowo-akcyjna), jak również jeśli wspólnikami takiej spółki jawnej są np. inna spółka jawna czy komandytowa (tj. podmiot nie będący podatnikiem podatku dochodowego).

Bezpieczne pozostają tylko spółki jawne ze wspólnikami – osobami fizycznymi.

Dla wyłączenia tego problemu spółki jawnej jako podatnika CIT konieczne będzie złożenie odpowiednich informacji, teoretycznie przed rozpoczęciem roku obrotowego oraz aktualizacji w terminie 14 dni w razie zmiany.

Dalsze przepisy określają tylko podstawowe dane, które mają być ujęte w takiej informacji.  Pytanie jaka procedura zostanie przyjęta w zakresie roku 2021??

Spółki jawne podatnikiem CIT – jak długo

Problem tkwi w tym, że zgodnie z projektem:

„Spółka jawna posiada status podatnika odpowiednio od pierwszego dnia roku obrotowego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1a lit. a, albo od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników, o którym mowa w ust. 3pkt 1a lit. b, do dnia likwidacji spółki lub wykreślenia z właściwego rejestru”.

To by prowadziło do wniosku, że jeśli spółka jawna stanie się raz takim podatnikiem CIT, to pozostawać będzie takim podatnikiem przez cały okres funkcjonowania – skoro ustawa mówi tutaj o dniu likwidacji spółki lub wykreślenia z KRS.

Wydaje się, że zasady przyjęte dla spółek jawnych są jednak nadmiernie rygorystyczne. Zaznaczyć trzeba, że generalnie wspólnicy spółek osobowych są wpisywani i ujawniani w KRS.

Tymczasem organy podatkowe chcą uzależnić status podatkowy spółki jawnej od konieczności złożenia kolejnych informacji, do których praktycznie same mają dostęp.

Advertisement

Wystarczy przy tym spóźnić się ze złożeniem np. aktualizacji informacji w zakresie wspólników, żeby nagle stać się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. I może się tak stać niezależnie od tego czy spółka jawna będzie mniejszym czy większym podmiotem.

Do oceny pozostawiam sensowność i celowość opisanych wyżej rozwiązań.

Wniosek jest tylko taki, że obecnie prowadzenie działalności gospodarczej to działanie w warunkach bardzo wysokiego ryzyka.

 

 

 

POMAGAM UKRAINIE

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?