Zostańmy w kontakcie

#Poznaj się na spółkach

Wspólnicy spółek jawnych – pamiętajcie o złożeniu CIT-15J i CIT/JW

Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych zostały objęte także spółki jawne. Oczywiście nie dotyczyło to wszystkich podmiotów tego typu ale niektórych. W jakich przypadkach należy złożyć formularze CIT-15J i CIT/JW?

Opublikowany

dnia

CIT-15J i CIT/JW

Spółki jawne podatnikami CIT – kiedy?

Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych pozostawać miały wyłącznie te spółki jawne, które spełniały łącznie dwie przesłanki:

 1. ich wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne,
 2. nie złożyły oświadczenia wymaganego przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Zatem jeśli Twoja spółka jawna jest spółką jawną wyłącznie osób fizycznych, to nie grozi Ci podwójne opodatkowanie Twoich dochodów – tak jak się to odbywa np. w popularnych spółkach z o.o.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykułach:

Spółka jawna – nie tylko osób fizycznych

Obecna regulacja prawna przewiduje, że oświadczenie tj. informację CIT -15J wraz z załącznikami CIT/JW należy złożyć „przed rozpoczęciem roku obrotowego”.

Przepis Ustawy o CIT nie zawiera przy tym wyraźnego zapisu, z którego wynikałoby, że np. oświadczenie/informacja złożone za rok 2021 r. (które formalnie miało zostać złożone do 31.01.2021 r.) obowiązuje nadal.

Wynika zatem stąd – dla spółek funkcjonujących – że tego typu oświadczenie (pomijając przypadki aktualizacji, które również wymagają złożenia stosownego dokumentu do US) powinno być składane corocznie przed rozpoczęciem roku obrotowego.

Ze względu na fakt, iż w zdecydowanej większości rok obrotowy pokrywa się jednak z rokiem kalendarzowym – to spółki jawne, których wspólnikami nie są tylko osoby fizyczne – bezwzględnie winny pamiętać o złożeniu CIT-15J wraz z załącznikami CIT/JW do dnia 31 grudnia 2021 r.

Do kogo złożyć oświadczenie?

CIT-15J wraz z CIT/JW należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według siedziby spółki jawnej. Dodatkowo, komplet dokumentów należy złożyć w urzędach skarbowych właściwych dla każdego ze wspólników (jeżeli są to inne urzędy niż właściwy dla spółki).

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule: Spółka jawna jako podatnik CIT? Cd.

Co jeśli oświadczenie nie zostanie złożone?

W przypadku braku oświadczenia:

 1. spółka jawna stanie się podatnikiem CIT,
 2. będzie takim podatnikiem aż do jej rozwiązania.

Warto zatem pamiętać o ww. obowiązku prawnym.

 

Stan prawny na dzień 28 grudnia 2021 r.

Małgorzata Gach

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/
 • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/

Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?

NOWY E-BOOK W NASZYM SKLEPIENOWY ŁAD

Praca wspólnika na rzecz spółki, powtarzające się świadczenia niepieniężne. Podstawowe aspekty prawne i podatkowe