Tag: CIT

Ukryta dywidenda Prawo dla księgowych

NOWY ŁAD- „Ukryta dywidenda” – nowe pojęcie w przepisach

Praktycznie od maja br. doradcy podatkowi, księgowi ale i przede wszyscy zwykli przedsiębiorcy żyją zmianami podatkowymi, jakie czekają nas od 1 stycznia 2022 r. Przez długi czas uwaga wszystkich koncentrowała się na stawce składki zdrowotnej i trudno się temu dziwić. Nikt nie chce płacić o 9% wyższego podatku. Ostatnia wersja Nowego Ładu złagodziła nieco wymiar tej składki ale nie można zapomnieć o innych proponowanych zmianach, które trudno uznać za korzystne dla przedsiębiorców.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: PODATKI, | Data: .

spółka jawna podatnik CIT Prawo dla ksiegowych

Spółka jawna jako podatnik CIT? Cd.

Zmiany podatkowe w roku 2021 obejmują także spółki jawne z udziałowcami, którzy nie są tylko osobami fizycznymi. W konsekwencji jeśli mamy wśród klientów spółki jawne, których wspólnikami pozostają także osoby prawne (np. spółki z o.o. lub akcyjne), lub też inne spółki osobowe, i spółki te nie chcą być podatnikami CIT- wówczas konieczne będzie złożenie odpowiedniej informacji.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: SPÓŁKI, | Data: .

koronawirus podatek Prawo dla księgowych

Podatki w dobie koronawirusa – podsumowanie na dzień 21.03.2020

Sytuacja w zakresie koronawirusa jest bardzo płynna. Wielu przedsiębiorców musiało ograniczyć ze względów prawnych oraz z przyczyn bezpieczeństwa aktywność swoją oraz swoich pracowników. To wszystko ma znaczenie dla gospodarki. Pytanie jednak: co dalej? Na razie są założenia tzw. tarczy antykryzysowej (dane ze stron Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju), w najbliższych dniach mają być konkrety.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPÓŁKI, | Data: .

likwidacja spółki Prawo dla księgowych

Likwidacja spółki z o.o. z długami a podatek od niespłaconej pożyczki

Likwidacja spółki z o.o. jest działaniem dość długotrwałym, jednak stanowi podstawowy sposób zakończenia działalności spółki. Prościej dla wspólników byłoby doprowadzić do sprzedaży udziałów w takiej spółce na rzecz innych podmiotów, może być to jednak z pewnych względów niemożliwe do przeprowadzenia. Oczywiście można także zakończyć działalność spółki z o.o. w związku z jej przejęciem przez inny podmiot ale tutaj „do tanga trzeba dwojga”.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: PODATKI, SPÓŁKI, | Data: .

wydatki na CSR

Wydatki na CSR czy wydatki na reprezentację podmiotu – oto jest pytanie

W Nowym Roku – nowe działania. Niektóre, szczególnie duże firmy, wdrażają programy CSR, tj. programy społecznej odpowiedzialności biznesu. Co do zasady organy podatkowe uznają wydatki na CSR za koszty uzyskania przychodów. W niektórych przypadkach reprezentowane jest jednak inne podejście do tego tematu.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, PODATKI, | Data: .

Odpisy amortyzacyjne po przekształceniu spółki

W jednym z niedawnych orzeczeń, tj. w wyroku z dnia 15 marca 2016 r. (sygn. akt II FSK 3543/13) przedmiotem zainteresowania NSA były odpisy amortyzacyjne po przekształceniu spółki z o.o. w spółkę komandytową. Wcześniej, tj. przed przekształceniem do spółki z o.o. został wniesiony wkład niepieniężny. Został on przy tym tak zrealizowany, że jedynie cześć wartości wniesionego wkładu (były to środki trwałe i wartości niematerialne i prawne) zostało przekazane na kapitał zakładowy, a pozostała część jako agio emisyjne zostało ujęte rachunkowo na kapitale zapasowym. Pod kątem podatkowych odpisów amortyzacyjnych w spółce z o.o. niestety konieczne było stosowanie art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o CIT.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: PODATKI, | Data: .

Już wychodzisz?

Zanim opuścisz naszą stronę, zerknij do sklepu.

Właśnie pojawił się tam

NOWY E-BOOK

"Ulga badawczo-rozwojowa – koszty kwalifikowane – interpretacje podatkowe"