Zostańmy w kontakcie

Prawo gospodarcze

Podatki w dobie koronawirusa – podsumowanie na dzień 21.03.2020

Sytuacja w zakresie koronawirusa jest bardzo płynna. Wielu przedsiębiorców musiało ograniczyć ze względów prawnych oraz z przyczyn bezpieczeństwa aktywność swoją oraz swoich pracowników. To wszystko ma znaczenie dla gospodarki. Pytanie jednak: co dalej? Na razie są założenia tzw. tarczy antykryzysowej (dane ze stron Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju), w najbliższych dniach mają być konkrety.

Opublikowany

dnia

koronawirus podatek Prawo dla księgowych

Co przewiduje tarcza antykryzysowa w zakresie podatków – podsumowanie informacji

Podatek dochodowy od osób fizycznych:

Przewiduje się:

 • Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników (pracodawców, zleceniodawców) zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień (standardowo do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni – PIT 4). Zapłata tych zaliczek ma zostać odroczona do dnia 1 czerwca 2020 r.
 • PIT roczny za 2019 r do końca maja 2020 r.

Podatek dochodowy od osób prawnych:

Przewiduje się:

 • Przedłużenie dla części podatników terminu do zapłaty podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych (m.in. hotele, centra handlowe, hale widowiskowe) za okres od marca 2020 do maja 2020 – termin do 20 lipca 2020 r. Uprawnienie takie przysługiwać będzie tylko takim podatnikom, których przychody w danym miesiącu w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50%. Podatek ten będą mogli zapłacić w późniejszym terminie również ci podatnicy, którzy nie osiągali w poprzednim roku przychodów, ale we wskazanym okresie ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku z koronawirusem.
 • Przedłużenie terminu do złożenia rocznego zeznania podatkowego za rok 2019 (CIT 8), tylko dla organizacji pozarządowych. Ze strony MF wynika, że ma to dotyczyć organizacji pozarządowych: podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione od podatku, a także przez podatników działających w sferze pożytku publicznego, jeżeli ich przychody z tej działalności stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów. Termin ulega przesunięciu z dnia 31 marca do dnia 31 lipca 2020 r. Inni podatnicy podatku CIT będą zobowiązani złożyć CIT 8 w dotychczasowym terminie tj. do dnia 31 marca 2020 r. Podmioty zobowiązane będą musiały wypełnić na zwykłych zasadach obowiązki związane z MDR 3 czy złożyć deklaracje IFT. Brak na ten moment informacji na temat przesunięcia terminu do sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 – standardowa data do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego – w większości przypadków – data 31 marca 2020 r.

PIT i CIT

Przewiduje się:

 • Możliwość rozliczenia straty podatkowej poniesionej w 2020 r. z dochodami uzyskanymi w 2019 r. (wsteczne rozliczenie straty podatkowej). Możliwość będzie dotyczyła osób i podmiotów, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r. Odliczyć od dochodu z 2019 r. będzie można stratę do wysokości 5 mln zł (pozostała część straty będzie mogła zostać odliczona na dotychczasowych zasadach). Rozliczenie straty będzie następowało w drodze korekty deklaracji za 2019 r. Jednakże to wsteczne rozliczenie straty będzie możliwe do zastosowania faktycznie dopiero po zakończeniu 2020 r. Wówczas dopiero będzie możliwe ustalenie wartości przychodów i innych danych finansowych koniecznych do ustalenia podstawy do zastosowania wstecznego rozliczenia straty. Na razie zgodnie z zapowiedziami wsteczne rozliczenie straty ma dotyczyć niektórych branż dotkniętych kryzysem wywołanym koronawirusem. Rząd wymieniał tutaj transport i turystykę.
 • Zniesienie obowiązku wyłączenia z kosztów podatkowych kwot, które nie zostały uregulowane w terminie. Dotyczyć to będzie podatników PIT oraz CIT, którzy nie dokonają zapłaty otrzymanych faktur w terminie 90 dni licząc od terminów opisanych na fakturze lub wynikających z umowy. Przypomnijmy, że ulga na złe długi została wprowadzona do ustawy o CIT i PIT od 1 stycznia 2020 r.. Wyłączenie z obowiązku korekty kosztów podatkowych obejmować ma podatników, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 r. zmniejszą się o co najmniej 50%. Ze zwolnienia tego będą mogły skorzystać również te osoby, które nie osiągnęły w poprzednim roku przychodów, ale w 2020 r. ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne koronawirusa. Skutkiem tego nie dojdzie do zwiększenia podatku u dłużnika, zaś wierzyciel będzie mógł skorzystać z ulgi na złe długi na zasadach typowych. Nie wiadomo jaka będzie zasada w przypadku podatku VAT, gdzie w standardowych przypadkach podatnik ma obowiązek skorygowania odliczonego podatku naliczonego.
 • Prawo do rezygnacji z uproszczonych zaliczek. Mali podatnicy uzyskają możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek za okres od marca – grudnia 2020 r. W takim przypadku ich zaliczki miesięczne za ten okres będą kalkulowane na podstawie faktycznych dochodów.

 Podatek od towarów i usług

 • Brak informacji o przesunięciu rozliczeń podatkowych za luty 2020 r. – termin do 25 marca 2020 r. Co najwyżej będzie można skorzystać z wniosku o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty.
 • Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją (JPK_VDEK) dla dużych przedsiębiorców. Ministerstwo zapowiada odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania deklaracji JPK_VDEK, która miała obowiązywać dużych przedsiębiorców od 1 kwietnia 2020 r.

Pozostałe kwestie wiążące się z podatkami i postępowaniami podatkowymi

 • Możliwość zawieszania przez KAS postępowań prowadzonych wobec przedsiębiorców (kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno-podatkowych) na czas obowiązywania stanu epidemicznego oraz możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych.
 • Odroczenie do 13 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – z informacji na stronie MF.
 • Czasową rezygnację z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa. Opłata prolongacyjna wynosi aktualnie 4% kwoty podatku lub zaległości podatkowej. Zwolnienie z obowiązku jej opłacenia będzie trwać w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo w okresie 30 dni bezpośrednio następujących po jego odwołaniu.
 • Zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej. Kontynuacja zawieszenia działania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Podatnik nie będzie musiał płacić podatku za okresy rozliczeniowe lipiec-grudzień 2020.

To dane na dzień dzisiejszy. Uaktualnienie jak tylko pojawią się projekty aktów prawnych.  Dostępne na chwilę obecną informacje są dość ograniczone.

 

POMAGAM UKRAINIE

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?