Zostańmy w kontakcie

Prawo podatkowe

Wypłata dywidendy a dokumentacja podatkowa

Na przestrzeni kilku ostatnich lat przepisy dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi ulegały kilkukrotnie zmianom. Obecnie obowiązuje regulacja, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Zawiera ona standardowo definicje podmiotów powiązanych, limity (tym razem odnoszone do różnego typu transakcji) oraz definicję transakcji kontrolowanej. Ostatnio ukazało się stanowisko Ministerstwa Finansów co do wypłaty dywidendy w kontekście obowiązku tworzenia lokalnej dokumentacji podatkowej.

Opublikowany

dnia

wypłata dywidendy dokumentacja podatkowa Prawo dla księgowych

Wypłata dywidendy a dokumentacja podatkowa – co było przedmiotem zapytania

W sierpniu 2020 r. do Ministra Finansów zostało skierowane zapytanie obejmujące generalnie dwa punkty:

  • Pierwszy z nich dotyczył kwestii czy wypłata dywidendy stanowi transakcję kontrolowaną w myśl obowiązujących obecnie przepisów,
  • Oraz jeśli jest to transakcja, która powinna być objęta dokumentacją podatkową to jaki limit wartościowy powinien zostać dla niej przyjęty.

Jakie zasady wynikają z przepisów Ustaw o podatkach dochodowych?

Ustawy podatkowe, obok definicji podmiotów powiązanych zawierają także definicję transakcji kontrolowanej. Zgodnie z tą definicją przez

„transakcję kontrolowaną” rozumie się „identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań”.

Przypomnieć trzeba, że w podatkach podstawowa metoda wykładni to wykładnia literalna (gramatyczna). Sęk jednak w tym, że tak napisana definicja nie pozwala w sposób jednoznaczny i jasny określić co mieści się pod tym pojęciem. Stąd też problemy interpretacyjne podatników, co było też przyczyną wystąpienia przez jednego z posłów do MF z interpelacją poselską.

Progi transakcyjne

Niezależnie od tego trzeba wskazać, że obecnie obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej może powstać tylko w określonych warunkach tj. jeśli wystąpi transakcja kontrolowana o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekroczy w roku obrotowym określone progi dokumentacyjne.

Progi te uzależnione są od rodzaju transakcji, które to rodzaje też wcale w sposób jednoznaczny nie zostały opisane w przepisach. Progi dokumentacyjne wynoszą:

1) 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;

2) 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;

3) 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;

4) 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1-3.

Pytanie posła, jeśli chodzi o wypłatę dywidendy dotyczyło także zakwalifikowania takiej operacji do określonej transakcji opisanej powyżej. Sugestia szła w kierunku transakcji finansowej, gdzie ewentualny obowiązek dokumentacyjny dotyczy wypłat powyżej 10.000.000 zł.

Wypłata dywidendy a dokumentacja podatkowa – co na ten temat Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów  w udzielonej odpowiedzi dość pokrętnie wyjaśniło jego rozumienie „transakcji kontrolowanej”.

Advertisement

„Ww. definicja legalna transakcji kontrolowanej, obok wpływu tzw. powiązań na jej warunki (których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań), kładzie nacisk na gospodarczy charakter działań stron (identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym). W celu odczytania zawartej w niej normy prawnej w odniesieniu do dywidendy, należy zatem dekodować znaczenie pojęcia: „działania o charakterze gospodarczym”. W przedmiotowej sytuacji istnienie powiązań nie jest kwestionowane. Charakter gospodarczy (działania) należy co do zasady utożsamiać z działaniem (w celu) zarobkowym. Działalność gospodarczą od działania gospodarczego (działania o charakterze gospodarczym) odróżnia stopień jej zorganizowania lub wykonywania „w sposób ciągły”. Inaczej ujmując, na działalność gospodarczą składają się działania o charakterze gospodarczym (w celu zarobkowym)”.

Na tej podstawie Ministerstwo stwierdziło, że:

„Samej wypłaty dywidendy nie można jednak postrzegać bezpośrednio jako działania gospodarczego w sensie, w którym mowa powyżej. Dywidenda stanowi wynagrodzenie za powierzony kapitał, ale wypracowany zysk, jak i jego podział, oraz wypłata są konsekwencją działalności gospodarczej – np. produkcyjnej, usługowej, handlowej, nie zaś takim działaniem sensu stricto. Wypłata dywidendy nie stanowi działania o charakterze gospodarczym. Podsumowując, wypłata dywidendy nie mieści się w definicji transakcji kontrolowanej, a zatem nie podlega obowiązkowi sporządzenia (lokalnej) dokumentacji cen transferowych”.

Wniosek z tego wszystkiego pozytywny, czyli dla wypłaty dywidendy nie trzeba tworzyć dokumentacji podatkowej ale czy przy tworzeniu tych przepisów nie można się było pokusić o większą precyzję?

W zakresie podatków mamy już tyle źródeł prawa (ustawy, rozporządzenia, interpretacje podatkowe, objaśnienia podatkowe, utrwalona linia interpretacyjna, orzecznictwo sądowe, a nawet wyjaśnienia na stronie MF a teraz również odpowiedzi na interpelacje poselskie), a przecież powinniśmy się w zasadzie opierać tylko na literalnej brzmieniu przepisów ustawowych.

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?