Zostańmy w kontakcie

Prawo spółek

Nie wszyscy podatnicy pozostają w „swoim” urzędzie skarbowym

Od 1 stycznia 2021 r. niektórzy podatnicy zmienią „swój” urząd skarbowy. Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U. 2020. 2456).

Opublikowany

dnia

zmiana właściwości urzędów Prawo dla księgowych

Zmiana właściwości urzędów skarbowych – co będzie decydujące?

O tym, które urzędy skarbowe obsłużą dany podmiot decyduje kryterium przychodowe. Jest ono weryfikowane przez sprawozdanie finansowe, lub zeznanie CIT lub deklarację VAT .

MF: „Jeśli dany podmiot jest zobowiązany do złożenia sprawozdania finansowego, sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości lub zgodnie z MSR wówczas o zaliczeniu danego podmiotu do kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe decyduje przychód wykazany w tym sprawozdaniu finansowym, a nie przychód wykazany w zeznaniu podatkowym CIT”.

Przychód ustalany jest na podstawie danych z 2019 r., albo na podstawie danych za ostatni rok podatkowy, który zakończył się nie później niż w 2019 r. Tak będzie wtedy, gdy rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Który urząd skarbowy obsłuży największych podatników?

Od 1 stycznia 2020 r. największych podatników obsłuży jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym – Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. Będą to:

 • podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki wchodzące w ich skład,
 • Narodowy Bank Polski, banki państwowe i banki krajowe w formie spółek akcyjnych oraz banki hipoteczne,
 • krajowe zakłady ubezpieczeń i krajowe zakłady reasekuracji, spółki publiczne, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których przychód /obrót netto przekroczył kwotę 50 mln € (z wyłączeniem spółek cywilnych).

… a które urzędy duże podmioty gospodarcze

Wyspecjalizowane Urzędy Skarbowe w liczbie 19 są właściwe dla :

 • osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które mają przychód/obrót netto między 3-50 mln € (z wyłączeniem spółek cywilnych)
 • uczelni i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (≥3 mln €),
 • przedsiębiorców zagranicznych (≥3 mln €), niebędących osobami fizycznymi,
 • oddziałów lub przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, niebędących osobami fizycznymi,
 • jednostek samorządu terytorialnego (JST),
 • banków spółdzielczych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy zapewni obsługę m.in. przedsiębiorcom zagranicznym (≥3 mln €), posiadających stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie więcej niż jednego terytorialnego zasięgu działania pozostałych naczelników wyspecjalizowanych urzędów skarbowych (bez osób fizycznych) .

Natomiast wyspecjalizowany Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie rozliczy zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych pobrany od nierezydentów przez płatników tego podatku („podatek u źródła”).

Drobne podmioty z udziałem kapitału zagranicznego wrócą do pozostałych urzędów skarbowych.

Ważne!

We wszystkich wyspecjalizowanych urzędach skarbowych (w tym o zasięgu krajowym), nie będą rozliczani podatnicy i płatnicy w zakresie: podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie tych podatków.

Z powodu zmiany właściwości urzędów skarbowych następuje automatyczne przypisanie podmiotów do właściwego urzędu skarbowego.

Zobacz także:

Prezentację Ministerstwa Finansów –  Specjalizacja w obsłudze podmiotów w urzędach skarbowych od 1 stycznia 2021 r.https://www.podatki.gov.pl/media/6589/cokp_podatnicy_wersja-13.pdf

Advertisement

 

Stan prawny na dzień 12 stycznia 2021 r.

Wanda Książek

wpis gościnny

POMAGAM UKRAINIE

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?