Tag: darowizna

Darowizna towarów na cele charytatywne

Darowizna towarów na cele charytatywne – jak rozliczyć VAT?

Duża część w firm posiada na stanie magazynowym jakąś pulę niesprzedawalnych towarów. Mogą to być np. towary, które „wyszły z mody”, lub z jakichś innych przyczyn brak na nie kompletnie popytu. Żeby „wyczyścić” stany magazynowe zamiast likwidacji i utylizacji można rozważyć przekazanie zalegających towarów na cele charytatywne. Przekazanie towarów na cele charytatywne może rodzić określone skutki podatkowe, w szczególności w zakresie podatku od towarów jej usług (VAT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dziś część pierwsza, dotycząca VAT.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: PODATKI, | Data: .

darowizna przedsiębiorstwa Prawo dla księgowych Kancelaria Prawna Gach, Mizińska

Darowizna przedsiębiorstwa jako sposób na przekazanie majątku dzieciom

W chwili obecnej jedną z form przekazania przedsiębiorstwa dzieciom pozostaje darowizna przedsiębiorstwa. Niestety taka darowizna nie zapewnia bezproblemowej sukcesji prawnej i podatkowej, ale dopóki ustawodawca nie wprowadzi odrębnych regulacji prawnych (istnieją plany aby zaczęły one obowiązywać od 1.01.2018 r.) – przedsiębiorca ma raczej małe pole do manewru.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, PODATKI, | Data: .

Przedsiębiorstwo to tylko aktywa?!

W powszechnym przekonaniu przedsiębiorstwo jest traktowane jako pewna całość gospodarcza obejmująca zarówno aktywa (np. maszyny, urządzenia, nieruchomości, udziały i akcje w innych podmiotach czy należności od kontrahentów), jak i zobowiązania pieniężne jak i niepieniężne (np. zobowiązania z umów) wobec kontrahentów. Teoretycznie zatem dokonując sprzedaży przedsiębiorstwa czy też darowizny na rzecz np. dzieci sprzedający czy darczyńca może być przekonany, że jedną czynnością prawną może przenieść cały ten konglomerat składników na rzecz nabywcy. Tak było faktycznie, ale tylko do 2003 roku. W kontekście sprzedaży przedsiębiorstwa przedsiębiorstwo to tylko aktywa.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPÓŁKI, | Data: .

Już wychodzisz?

Zanim opuścisz naszą stronę, zerknij do sklepu.

Właśnie pojawił się tam

NOWY E-BOOK

"Ulga badawczo-rozwojowa – koszty kwalifikowane – interpretacje podatkowe"