Zostańmy w kontakcie

Prawo podatkowe

Darowizna towarów na cele charytatywne – jak rozliczyć VAT?

Duża część w firm posiada na stanie magazynowym jakąś pulę niesprzedawalnych towarów. Mogą to być np. towary, które „wyszły z mody”, lub z jakichś innych przyczyn brak na nie kompletnie popytu. Żeby „wyczyścić” stany magazynowe zamiast likwidacji i utylizacji można rozważyć przekazanie zalegających towarów na cele charytatywne. Przekazanie towarów na cele charytatywne może rodzić określone skutki podatkowe, w szczególności w zakresie podatku od towarów jej usług (VAT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dziś część pierwsza, dotycząca VAT.

Opublikowany

dnia

Darowizna towarów na cele charytatywne

Co na temat darowizn towarów na cele charytatywne w ustawie o VAT?

Można byłoby przypuszczać, że darowizna towarów na szczytne cele nie powinna powodować skutków podatkowych. Niestety nie jest to zasada.

Art. 7 ust. 2 Ustaw o VAT jasno wskazuje, że:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: 1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, 2) wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych”.

Zatem generalnie dostawa/darowizna towaru, co do którego podatnikowi służyło prawo do odliczenia podatku naliczonego – mimo nieodpłatnego charakteru takiej  czynności – również będzie traktowana jak zwykła dostawa z obowiązkiem wykazania podatku należnego. Tym samym przekazując towar potrzebującym podatnik VAT zobligowany będzie do wykazania podatku VAT.

Jak ustalić podstawę opodatkowania podatkiem VAT?

Zgodnie z art. 29a ust. 2 Ustawy o VAT W przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie tej dostawy towarów”.

Zatem dla wykazania podatku należnego konieczne będzie w takim stanie faktycznym ustalenie ceny nabycia przedmiotowych towarów, która to cena będzie podstawą opodatkowania przy planowanej darowiźnie towarów.

Kiedy dostawa towarów na celem charytatywne będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT? 

Ustawa o VAT zawiera tylko jeden przypadek zwolnienia darowizny towarów na cele charytatywne z podatku VAT.

Otóż zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 16) ustawy o VAT zwolnienie od opodatkowania VAT obejmuje: „(…) 16) dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, której przedmiotem są produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację”.

W konsekwencji wyłącznie przekazanie produktów spożywczych (poza napojami generalnie określanymi alkoholowymi) na rzecz organizacji pożytku publicznego może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT.

Zgodnie z powołaną ustawą przez działalność pożytku publicznego rozumie się działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Najczęściej są to fundacje i stowarzyszenia, które mogą w szczególności prowadzić działalność charytatywną.

Advertisement

Podsumujmy

Już sam fakt przekazania towarów na cele charytatywne jest bardzo dobrą alternatywą dla klasycznych sposobów pozbywania się zalegających w magazynach produktów. Zwłaszcza, jeśli firma prowadzi politykę w oparciu o koncepcję CSR, czyli społeczną odpowiedzialność biznesu (z ang. corporate social responsibility). Wbrew pozorom tak szlachetna działalność wiąże się czasami ze skutkami podatkowymi.

Małgorzata Gach

Czytaj dalej
Advertisement
Kliknij żeby skomentować

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?