Zostańmy w kontakcie

#Nowy Ład

Nowy Ład został uchwalony – jakie najważniejsze zmiany wprowadza?

Nowy Ład uchwalony! W dniu 29 października 2021 r. Sejm uchwalił Ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Opublikowany

dnia

Sejm odrzucił m. in. poprawkę Senatu wydłużającą wejście w życie ustawy od 1 stycznia 2023 r. Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta zacznie ona obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. 

Poznajmy wybrane rozwiązania podatkowe.

1. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku

Od 1 stycznia 2022 r. kwota wolna od podatku wyniesie 30.000 złotych rocznie. Kwota wolna od podatku dotyczy tylko przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych wg skali podatkowej.

2. Wyższy pierwszy próg podatkowy

W obecnym stanie prawnym osoby, które zarabiają powyżej 85.528 zł rocznie płacą podatek wg stawki 32%. Od następnego roku wyższy podatek dochodowy trzeba będzie zapłacić dopiero po przekroczeniu rocznego dochodu w wysokości 120.000 złotych.

3. Zmiany w składce zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Od 1 stycznia 2022 r.  nie będzie można odliczyć składki zdrowotnej od podatku dochodowego. Sposób obliczania składki będzie różny w zależności od wybranej formy opodatkowania. Wysokość składki zdrowotnej dla podatników, którzy  rozliczają się na zasadach ogólnych według skali podatkowej wyniesie 9% podstawy wymiaru składki. Podatnicy opodatkowani 19% podatkiem liniowym zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 4,9% od uzyskanego dochodu.

Ustalono, że minimalna wysokość składki zdrowotnej wyniesie nie mniej niż 9 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2022 r. będzie to 271 zł [1]. Zmiany będą dotyczyły również dochodów członków zarządów spółek pełniących swoją funkcję z tytułu powołania. Składka zdrowotna wyniesie 9%.

4. Objęcie osób prawnych tzw. minimalnym podatkiem dochodowym

Minimalnym podatkiem CIT zostaną objęte spółki opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych,  podatkowe grupy kapitałowe, oraz przedsiębiorcy zagraniczni posiadających swoje firmy w Polsce, które w roku podatkowym:

1) poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo

2) osiągnęły  udział  dochodów  ze  źródła  przychodów  innych  niż  z  zysków kapitałowych, określony zgodnie z art. 7 ust. 1, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1%.

Stawka niniejszego podatku będzie wynosić 10% podstawy opodatkowania.

Advertisement

5. Ulga dla podatników inwestujących w Alternatywne Spółki Inwestycyjne

Zobacz: NOWY ŁAD – istotne zmiany dla wspólników i spółek (1) – inwestowanie w akcje i udziały

6. Zmiany w przepisach o ryczałcie od dochodów spółek (tzw. estońskim CIT).

Z tej formy opodatkowania skorzystają obok spółek z o.o. i spółek akcyjnych, także spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne i proste spółki akcyjne.

Zobacz:  NOWY ŁAD a podatek estoński

7. Wprowadzenie instytucji tzw. nabycia sprawdzającego

Instytucja tzw. nabycia sprawdzającego polega na kontroli podatnika przez urzędnika urzędu skarbowego albo urzędu celno-skarbowego dokonywanej poprzez prowokacyjny zakup oferowanych przez niego towarów i usług. Chodzi tutaj o sprawdzenie, czy podatnik ewidencjonuje sprzedaż na kasie rejestrującej i wydaje nabywcy paragon fiskalny.

8. Ulga na powrót

Adresatami ulgi będą osoby, z polskim obywatelstwem, „i osoby dysponujące Kartą Polaka, które przez minimum trzy lata mieszkały i pracowały za granicą i które zdecydują się na powrót do kraju”. W wyniku działania tej ulgi „przez cztery lata od powrotu do Polski będą płacili niższy podatek dochodowy” – informuje Ministerstwo Finansów.

9. PIT-0 dla pracujących seniorów

„Seniorzy zatrudnieni na etacie, pracujący na zleceniach i przedsiębiorcy (na skali podatkowej, podatku liniowym oraz rozliczający się ryczałtem), którzy mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywni zawodowo, będą mogli skorzystać z PIT-0 dla seniora. Pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury, będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi)” –  podaje resort finansów.

10. Pakiet ulg dla firm

Wprowadzony przez Nowy Ład pakiet ulg dla firm wzmocni „inwestycje firm, innowacyjność naszej gospodarki, a tym samym jej konkurencyjność”.

Należy do niego m.in.

 • Ulga B+R wspierająca prace koncepcyjne nad nowym produktem.
 • Ulga na prototyp, wspomagająca przeniesienie pomysłu na język praktyki  i produkcji.
 • Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników, ułatwiająca konkurowanie o specjalistów o kluczowych umiejętnościach i kompetencjach.
 • Ulga na robotyzację, która ułatwi otwarcie dedykowanej produktowi linii produkcyjnej.
 • Ulga IP Box, która zmniejszy obciążenie na etapie jego sprzedaży.

 Sprawdź: Nowy Ład: Pakiet innowacyjny dla firm – co zawiera

WAŻNE!

TEMAT POWIAZANY:

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę kapitałową – nowa książka mojego współautorstwa

Advertisement

Nowy Ład uchwalony

Źródło: Ministerstwo Finansów: Nowoczesny, sprawiedliwy i konkurencyjny system podatkowy w Polsce

Objaśnienie:

[1] W 2022 r. płaca minimalna będzie wynosić 3.010 zł.

Małgorzata Gach

Wanda Książek

POMAGAM UKRAINIE

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?