Zostańmy w kontakcie

Prawo podatkowe

Podatek estoński a przekształcenie spółki

Ryczałt od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) staje się coraz bardziej popularny w polskich spółkach. Z ww. zasad opodatkowania mogą skorzystać firmy, które prowadzą działalność w określonej formie prawnej.

Opublikowany

dnia

Podatek estoński a przekształcenie spółki

Image by Racool_studio on Freepik

Jaka spółka może płacić estoński CIT?

Z mocy art. 28j ust. 1 pkt 4) Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 , poz. 2805 – dalej „Ustawa o CIT”), opodatkowanie podatkiem estońskim może dotyczyć jedynie podmiotów działających w formule: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej.

Przekształcenie spółki na estońskim CIT – czy jest możliwe?

Wybór opodatkowania w postaci ryczałtu od dochodów spółek przez spółkę działającą w określonej formule prawnej nie oznacza, że w okresie opodatkowania tym podatkiem spółka nie może przekształcić się w inny rodzaj spółki.

Dla zachowania jednakże uprawnienia do opodatkowania ww. podatkiem, spółka powstała z przekształcenia spółki na estońskim CIT również musi działać w jednej z form prawnych wymienionych w art. 28j ust. 1 pkt. 4) Ustawy o CIT. Tym samym np. przekształcenie spółki z o.o. opodatkowanej estońskim CIT w spółkę jawną, spowoduje utratę prawa do ww. opodatkowania.

Jednakże np. przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. nie powinno rodzić negatywnych skutków podatkowych. Po pierwsze dlatego, że spółka z o.o. jest podmiotem, który może być opodatkowany ww. podatkiem, a po drugie przekształcenie takie wiąże się z sukcesją praw i obowiązków podatkowych. Dalej żaden przepis Ustawy nie zawiera zakazu dokonywania takiej czynności restrukturyzacyjnej oraz nie przewiduje utraty prawa do opodatkowania ryczałtem.

Przeczytaj również: Podział przez wydzielenie a podatek estoński

Ważne jest również pytanie, czy takie przekształcenie skutkuje koniecznością złożenia przez spółkę powstałą z przekształcenia nowego ZAW-RD, tj. zawiadomienia w sprawie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Przekształcenie spółki na estońskim CIT – stanowisko organu?

W ww. zakresie w ostatnim okresie czasu wydana została interpretacja z dnia 23.12.2023 r. sygn. 0111-KDIB1-3.4010.632.2023.1.JG. W interpretacji tej Dyrektor KIS wskazał, że:

„Państwa wątpliwości dotyczą ustalenia, czy spółka komandytowa, korzystająca od 1 września 2023 r. z formy opodatkowania CIT-em estońskim, przekształci się w spółkę z o.o. na przełomie roku 2023/2024 to straci uprawnienie do stosowania opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że przepisy prawa podatkowego nie wyłączają możliwości dokonania przekształcenia w sytuacji korzystania już z opodatkowania ryczałtem. Ponadto, przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest czynnością restrukturyzacyjną wymienioną w art. 28k ust. 1 pkt 5-6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle wyżej wymienionego opisu zdarzenia przyszłego oraz powołanych przepisów uznać należy, że przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie stanowi przeszkody do kontynuowania zasad opodatkowania ryczałtem. Jeżeli opodatkowanie ryczałtem rozpoczęła spółka komandytowa i zostanie ona przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może kontynuować opodatkowanie ryczałtem rozpoczęte przez spółkę komandytową, o ile nadal będą Państwo spełniać warunki przewidziane w art. 28c-28t ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Advertisement

Wobec powyższego, nie będą Państwo zobowiązani do złożenia nowego zawiadomienia ZAW-RD po przekształceniu spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Analogicznie także Dyrektor KIS w interpretacji z dnia: 16.03.2023 r. sygn. 0111-KDIB1-1.4010.28.2023.1.RH, czy w interpretacji z dnia 23 grudnia 2022 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.248. 2022.1.IN.

Podsumowanie

Podsumowując, przekształcenie spółki na estońskim CIT, w sytuacji w której podmiot powstały z przekształcenia będzie działał w formule prawnej z art. 28j ust. 1 pkt. 4) Ustawy o CIT, przy zachowaniu innych standardowych warunków – nie powinno powodować negatywnych skutków podatkowych w zakresie opodatkowania ww. podatkiem.

Stan prawny na dzień 23 stycznia 2024 roku

Małgorzata Gach, radca prawny i doradca podatkowy, Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?