Zostańmy w kontakcie

#Nowy Ład

Nowy Ład: Pakiet innowacyjny dla firm – co zawiera

W projekcie nowelizacji ustawy o PIT i ustawy o CIT w ramach Nowego Ładu Ministerstwo Finansów proponuje pakiet ulg na innowacje dla przedsiębiorców. W niniejszym artykule przyjrzymy się szerzej temu, co ów pakiet zawiera.

Opublikowany

dnia

pakiet innowacyjny ; prawo dla księgowych

Proponowany w ramach Nowego Ładu pakiet innowacyjny dla firm obejmować ma m.in.:

 • zmiany w uldze badawczo- rozwojowej (ulga B+R),
 • łączenie ulgi B+R z preferencyjnym opodatkowaniem dochodów z praw własności intelektualnej IP BOX,
 • ulgę na zatrudnienie innowacyjnych pracowników,
 • ulgę na prototyp,
 • ulgę na robotyzację.

Trzy pierwsze preferencje podatkowe zostały omówione we wcześniejszych artykułach:

W niniejszym artykule przedstawimy najważniejsze informacje na temat proponowanej ulgi na prototyp oraz ulgi na robotyzację. Projektowane ulgi podatkowe stanowią uzupełnienie istniejącej już w polskim systemie podatkowym ulgi B+R oraz ulgi IP BOX.

Istotne!

Na temat ulgi B+R powstał E-book: „Ulga badawczo-rozwojowa – koszty kwalifikowane – interpretacje podatkowe”. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o e-booku lub zajrzeć do jego spisu treści, wystarczy kliknąć w baner poniżej.

ulga B+R

Dla których podatników projektodawca kieruje przyszłą ulgę na prototyp?

Z proponowanej przez resort finansów ulgi na prototyp będą mogli skorzystać przedsiębiorcy (podatnicy PIT i CIT), którzy w wyniku prowadzonych prac badawczo- rozwojowych opracowali nowatorski  produkt, chcą rozpocząć jego produkcję próbną, a następnie sprzedaż.  Podatnicy będą mogli odliczyć od podstawy obliczenia podatku część kosztów produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek wytworzonego nowego produktu.

Regulację prawną w tym zakresie zawiera art. 26ga ustawy o PIT oraz art. 18ea ustawy o CIT.

Art.  26ga.  1.  Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust.  2,  kwotę  stanowiącą  30%  sumy  kosztów  produkcji  próbnej  nowego  produktu  i wprowadzenia na rynek nowego produktu, przy czym wysokość odliczenia nie może w roku  podatkowym  przekroczyć  10%  dochodu  osiągniętego  z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Produkcja próbna, czyli jaka?

Produkcja próbna nowego produktu jest to „etap  rozruchu technologicznego  produkcji niewymagający dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych lub  inżynieryjnych, którego celem jest wykonanie prób i testów przed uruchomieniem procesu produkcji nowego produktu (…)”. Tak wynika z projektowanego art. 26ga ust. 3 ustawy o PIT , art. 18ea ust. 3 ustawy o CIT.

W uzasadnieniu projektu czytamy: „Produkcja  próbna  nowego  produktu  obejmuje  więc  działania  niezbędne  do  przygotowania produkcji nowego produktu  (który powstał w  wyniku  prowadzonych przez podatnika prac badawczo-rozwojowych),  przy  czym  jest  to  taki  etap  przygotowania  do  produkcji  nowego produktu,  który  nie  wymaga  już  prowadzenia  prac  projektowo-konstrukcyjnych i inżynieryjnych. Zakłada się, że odliczane będą koszty poniesione w okresie od rozpoczęcia fazy rozruchu technologicznego do momentu rozpoczęcia produkcji nowego produktu”.

Wprowadzenie na rynek nowego produktu – czym jest ?

W art. 26ga ust. 4 ustawy o PIT (analogicznie w 18ea ust. 4 ustawy o CIT) Ministerstwo Finansów określiło czym jest „wprowadzenie na rynek nowego produktu”. Projektodawca wyjaśnił: „Dla celów omawianej ulgi należy poprzez nie rozumieć działania  podejmowane w celu uzyskania niezbędnej dokumentacji umożliwiającej uzyskanie certyfikatów i zezwoleń dotyczących produktu, który powstał w wyniku prowadzonych przez podatnika prac B+R, które to certyfikaty i zezwolenia umożliwiają sprzedaż produktu”.

Jakie wydatki w ramach ulgi na prototyp podatnik będzie mógł odliczyć?

W ramach ulgi na prototyp podatnik będzie mógł odliczyć wydatki poniesione na produkcję próbną i wydatki poniesione na wprowadzanie nowego produktu na rynek. Będą  one dla niego stanowiły koszty kwalifikowane.

Z proponowanego art. 26ga ust. 5 ustawy o PIT (analogicznie art. 18ea ust. 6 ustawy o CIT) wynika, że za koszty produkcji próbnej nowego produktu uznaje się:

1) cenę nabycia, (…) fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu (…);

2) wydatki  na  ulepszenie, (…) poniesione  w  celu dostosowania  środka  trwałego,  (…) do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu;

Advertisement

3) koszty  nabycia  materiałów  i  surowców  nabytych  wyłącznie  w  celu  produkcji próbnej nowego produktu.

Natomiast z przyszłego art. 26ga ust. 6 ustawy o PIT (analogicznie art. 18ea ust. 6 ustawy o CIT) do kosztów wprowadzenia na rynek nowego produktu zalicza się koszty:

1) badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji,  znaku  CE,  znaku  bezpieczeństwa,  uzyskania  lub  utrzymania zezwolenia  na  obrót  lub  innych  obowiązkowych  dokumentów  lub  oznakowań związanych  z  dopuszczeniem  do  obrotu  lub  użytkowania  oraz  koszty  opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia;

2) badania cyklu życia produktu;

3) systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV).

Ulga na robotyzację – do kogo jest  skierowana?

Ulga na robotyzację jest skierowana do przedsiębiorców, którzy chcą zautomatyzować produkcję poprzez zakup i instalację robota przemysłowego. Definicję robota przemysłowego zawierać ma art. 52jb ust. 3 ustawy o PIT (analogicznie art. 38eb ust. 3 ustawy o CIT):

Przez  robota  przemysłowego  rozumie  się  automatycznie  sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach  swobody,  posiadającą  właściwości  manipulacyjne  bądź  lokomocyjne  dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;

2) jest  połączona  z  systemami  teleinformatycznymi,  usprawniającymi  procesy produkcyjne  podatnika,  w  szczególności  z  systemami  zarządzania  produkcją, planowania lub projektowania produktów;

3) jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;

4) jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Na czym polegać będzie ulga na robotyzację?

Projektowana ulga na robotyzację, będzie podobna do ulgi  B+R. Projektodawca podkreśla: „Podatnikowi, prowadzącemu działalność przemysłową (produkcyjną), będzie  przysługiwać  prawo  do  odliczenia  od  podstawy  opodatkowania  kosztów,  które  już wcześniej  zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dodatkowe odliczenie nie będzie mogło przekroczyć 50% wysokości kosztów”.

Advertisement

Art. 52jb. 1.  Podatnik  prowadzący  pozarolniczą  działalność  gospodarczą  może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów  poniesionych  w  roku podatkowym na robotyzację,  przy  czym  kwota  odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu  uzyskanego  przez  podatnika  w  roku  podatkowym  z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jakie  wydatki poniesione na robotyzację mogą być objęte preferencją podatkową?

W ramach ulgi na robotyzację preferencja podatkową mogą być objęte wydatki (koszty kwalifikowane) podane w art. 52jb ust. 2 ustawy o PIT (analogicznie  art. 38eb ust. 2 ustawy o CIT).

2. Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się:

1) koszty nabycia fabrycznie nowych:

a) robotów przemysłowych,

b) maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,

c) maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, (…),

2) koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia  i  przyjęcia  do  używania  robotów  przemysłowych  oraz  innych środków trwałych wymienionych w pkt 1;

3) koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, (…);

4) opłaty, (…) ustalone w umowie leasingu, (…), jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych. 

Źródło:

 

Małgorzata Gach

Advertisement

Wanda Książek

POMAGAM UKRAINIE

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?