Zostańmy w kontakcie

Prawo podatkowe

E – Urząd Skarbowy zwiększył zakres swoich usług

Artykuł przybliża dotychczasowe i nowe usługi udostępniane przez e-Urząd Skarbowy.

Opublikowany

dnia

E-Urząd Skarbowy

Co to jest e-Urząd Skarbowy ?

E-Urząd Skarbowy (e-US) jest to system teleinformatyczny udostępniony przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) od 1 lutego 2021 r. na podatki.gov.pl. Klienci KAS korzystając z dowolnego urządzenia (np. laptop, tablet) z połączeniem internetowym, mogą załatwiać online sprawy podatkowe przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. W tym celu „wystarczy zalogować się przez login gov.pl (tj. profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną), danymi podatkowymi lub aplikacją mObywatel.”- wyjaśnia Ministerstwo Finansów [1].

 

Jakie usługi podatkowe są dostępne w e- Urzędzie Skarbowym?

Korzystanie z e-US jest dobrowolne. W serwisie e-US podatnik ma dostęp do takich usług jak:

 • Twój e-PIT (czyli zeznanie podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38),
 • e-mikrofirma (bezpłatna aplikacja do generowania i wysyłania JPK),
 • wykaz twoich mandatów karnych,
 • płatności online.

Uzyska dostęp do:

 • swoich aktualnych danych, a jeśli prowadzi działalność, to również danych tej działalności,
 • informacji o swoim indywidualnym rachunku podatkowym, tzw. mikrorachunku podatkowym, na który wpłacisz należne podatki,
 • złożonych dokumentów,
 • historii płatności,
 • historii logowania.

Złoży do urzędu skarbowego m.in.:

 • pismo w sprawie wyjaśnienia przeznaczania wpłaty,
 • wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań,
 • zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (czynny żal),
 • zawiadomienie ZAW-NR [2].

Zobacz:

 

Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła nowe usługi w e-Urzędzie Skarbowym

Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (t.j. Dz.U. 2022. 1301) ułatwiła kontakty podatników z urzędami skarbowymi.

Na ten temat pisałyśmy w artykule: Projekt ustawy wprowadzającej automatyzację załatwiania spraw przez Krajową Administrację Skarbową – co zawiera?

 

Minister Finansów wydał stosowne rozporządzenie

Na podstawie art. 35b ust. 6 pkt 3–5 ustawy o KAS (t.j. Dz.U.2022. 813) – Minister Finansów wydał z dnia 6 lipca 2022 r. rozporządzenie w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego (Dz.U. 2022.1426), a następnie w dniu 6 września 2022 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego (Dz.U. 2022. 1887), które obowiązuje od 7 września br.

W § 4 rozporządzenia zmieniającego czytamy:

„W e-Urzędzie Skarbowym są załatwiane sprawy polegające na wydawaniu generowanych automatycznie:

1) zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości (ZAS-W), o których mowa w art. 306e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;

2) zaświadczeń o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF) i zaświadczeń o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DFU), o których mowa w art. 306i § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa”.

Advertisement

Należy podkreślić, że składając wniosek w e-US o wydanie zaświadczenia w formie elektronicznej podatnik musi wyrazić zgodę na doręczanie elektroniczne zaświadczenia na konto w e-US. Nie są ponoszone koszty opłaty skarbowej od wydawanego zaświadczenia.

„Automatyczne wydanie zaświadczenia odbywa się bez udziału urzędu skarbowego, podatnik może je pobrać jako dokument elektroniczny. Zaświadczenie jest automatycznie podpisane pieczęcią szefa KAS.

W przypadku gdy zaświadczenie wystawiane jest w trybie manualnym przez urząd skarbowy i doręczane na konto w e-US, podpisywane jest podpisem elektronicznym przez osobę do tego upoważnioną” – wyjaśnia KAS.

 

Jakie jeszcze nowe usługi są dostępne w e-Urzędzie Skarbowym ?

W komunikacie wydanym w dniu 1 września  2022 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że w e-Urzędzie Skarbowym można już złożyć pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (formularz UPL-1) oraz zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu takiego pełnomocnictwa (formularz OPL-1).

„Zawiadomienie składa się w swoim imieniu lub innej osoby czy innego podmiotu – jeśli użytkownik jest pełnomocnikiem zawodowym (adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym).

Pełnomocnicy ogólni mają w e-US dostęp do listy swoich mocodawców. Mogą również składać pisma w ich imieniu, bez konieczności samodzielnego uzupełniania danych identyfikacyjnych i adresowych mocodawcy” [3].

 

Objaśnienie:

[1] Ministerstwo Finansów, Pytania i odpowiedzi e-Urząd Skarbowy (dostęp w dniu 20 września 2022 r.)

[2] zawiadomienie ZAW-NR podatnik składa wtedy, jeśli zapłacił należność za fakturę (wystawioną przez podatnika VAT czynnego) przelewem na rachunek bankowy wystawcy faktury inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT (źródło)

[3] Ministerstwo Finansów, Nowe usługi w e-Urzędzie Skarbowym (dostęp w dniu 12 września 2022 r.)

Advertisement

 

Źródło: Ministerstwo FinansówKrajowa Informacja Skarbowa, Nowe usługi w e-Urzędzie Skarbowym,

Podstawa prawna:

 • Art. 35b ust. 6 pkt 3–5 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U.2022. 813)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego (Dz.U. 2022. 1887)

Stan prawny na dzień 20 września 2022 roku

Małgorzata Gach

Wanda Książek

POMAGAM UKRAINIE

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?