Zostańmy w kontakcie

Prawo cywilne

Krajowy Rejestr Zadłużonych – najważniejsze informacje

Od 1 grudnia 2021 r. zostaje uruchomiony system teleinformatyczny Krajowego Rejestru Zadłużonych (dalej: Rejestr). Regulację prawną w tym zakresie zawiera Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych – (t.j Dz.U.2021.1909)

Opublikowany

dnia

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Jakie informacje zostaną ujawnione w  Rejestrze?

W Rejestrze zostaną ujawnione się informacje o:

1) osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi którym ustawa przyznaje zdolność prawną wobec których:

a) są lub były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe oraz postępowania w sprawach orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;

b) umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego, lub sąd z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, albo umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na fakt, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne.

2) wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki;

3) osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz /lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Z jakiego adresu będzie możliwy dostęp do systemu Krajowego Rejestru  Zadłużonych ?

Ministerstwo Sprawiedliwości [1] podaje, że dostęp do systemu będzie możliwy z dwóch adresów WWW: prs.ms.gov.pl oraz krz.ms.gov.pl.

Kto może uzyskać informacje z Krajowego Rejestru Zadłużonych?

Rejestr ma charakter jawny i ogólnodostępny, zatem z informacjami w nim zawartymi może zapoznać się każdy zainteresowany użytkownik Internetu.

Czy dostęp do informacji jest bezpłatny?

Dostęp do informacji zawartych w rejestrze jest w pełni darmowy.

Czy można wyszukać dłużnika po numerze PESEL?

Wyszukiwanie po numerze PESEL jest możliwe.

Advertisement

Czy można wyszukać informacje na podstawie sygnatury?

Wyszukiwanie informacji o postępowaniach jest możliwe przy pomocy sygnatury akt sprawy.

Ważne!

Dłużnika można też wyszukać po numerze identyfikacji podatkowej (NIP) albo numerze w Krajowym  Rejestrze Sądowym,  jeżeli osoba albo jednostka organizacyjna ma taki numer

 

Podstawa prawna: Art.1, art. 2 ust. 1, art. 4 Ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (t.j. Dz.U.2021.1909)

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości , Krajowy Rejestr Zadłużonychhttps://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/krajowy-rejestr-zadluzonych

Objaśnienie:

[1] https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/faq3 (dostęp w dniu 26 listopada 2021 r.)

 

Małgorzata Gach

Wanda Książek

Advertisement

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?