Tag: sprawozdanie finansowe

zmiana właściwości urzędów Prawo dla księgowych

Nie wszyscy podatnicy pozostają w „swoim” urzędzie skarbowym

Od 1 stycznia 2021 r. niektórzy podatnicy zmienią „swój” urząd skarbowy. Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U. 2020. 2456).

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: SPÓŁKI, | Data: .

zwyczajne zgromadzenie prawo dla księgowych

Termin zwyczajnego zgromadzenia wspólników w dobie koronawirusa

Czerwiec to w każdym roku generalnie termin odbywania zwyczajnych zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy. W standardowych przypadkach tj. kiedy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym do końca czerwca konieczne jest podjęcie standardowych uchwał zwyczajnych zgromadzeń, w tym zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sposobu podziału zysku lub pokrycia straty czy udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: SPÓŁKI, | Data: .

oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania Prawo dla księgowych

Przypominamy o oświadczeniu o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego za 2018

Rok 2019 obfituje w coraz to nowe obowiązki dla księgowych i coraz to nowe trudności techniczne. Są one widoczne i teraz, kiedy umieszczenie dokumentów księgowych i uchwał w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS wymaga dużo cierpliwości i samozaparcia. I miejmy nadzieję, że w każdym przypadku zakończy się powodzeniem.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: PODATKI, SPÓŁKI, | Data: .