Zostańmy w kontakcie

Prawo spółek

Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej (2)

Obok zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej, o czym pisałam ostatnio, wspólnik spółki osobowej może się „uwolnić” od tego podmiotu także i w inny sposób. Możliwe jest bowiem także wystąpienie wspólnika ze spółki.

Opublikowany

dnia

wystąpienie wspólnika ze spółki Prawo dla księgowych

Jak wygląda wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej?

Żeby wspólnik mógł generalnie wystąpić ze spółki osobowej powinien albo wypowiedzieć wspólnikom umowę spółki (zaznaczyć trzeba że K.s.h. przewiduje dość długi termin, tj. 6-m-cy przed końcem roku obrotowego – zapis ten może być jednak zmieniony w umowie spółki) albo też porozumieć się ze wspólnikami co do wcześniejszego wystąpienia ze spółki.

Ważne jest, że występując ze spółki wspólnik traci przymiot wspólnika lecz jednoczenie winien uzyskać spłatę ze spółki (art. 65 K.s.h).

Rozliczenie ze spółką powinno się dokonać poprzez ustalenie i wypłatę wspólnikowi w pieniądzu udziału kapitałowego tego wspólnika w spółce. Ów udział kapitałowy ustala się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki.

Kto wypłaca środki wspólnikowi występującemu ze spółki?

Rozliczenie należnych wspólnikowi kwot dokonuje się oczywiście z poziomu spółki osobowej. I to właśnie spółka osobowa ponosi w pierwszym rzędzie odpowiedzialność za te zobowiązania.

W dalszej kolejności odpowiedzialność całym swoim majątkiem  solidarną ze spółką ponoszą wspólnicy – na zasadach odpowiedzialności subsydiarnej.

Co jeśli spółka zanotowała straty?

Na taką okoliczność K.s.h. także zawiera określony przepis. Zgodnie z jego treścią:

Jeżeli udział kapitałowy wspólnika występującego albo spadkobiercy wspólnika przy rozliczeniu wykazuje wartość ujemną, jest on obowiązany wyrównać spółce przypadającą na niego brakującą wartość (art. 65 § 4.K.s.h.).

Teoretycznie zatem, jeśli sytuacja finansowa i majątkowa spółki nie będzie przedstawiać się dobrze, wspólnik może zostać zmuszony do dokonania wpłaty do spółki.

Należy jednak zauważyć, że w takiej sytuacji strony mogą zawrzeć choćby umowę zwolnienia z długu – tak, aby nie tworzyć dodatkowych problemów. Oczywiście wszędzie tam gdzie pojawia się zwolnienie z długu może się pojawić podatek dochodowy, zatem poszczególne działania prawne trzeba odpowiednio przemyśleć.

Wystąpienie wspólnika ze spółki i co dalej?  

Skoro na skutek różnego typu zdarzeń doszło do wystąpienia wspólnika ze spółki, to niezależnie od innych porozumień i ustaleń konieczna będzie zmiana umowy spółki osobowej.

Wystąpienie wspólnika ze spółki może powodować także m.in.:

Advertisement
  • konieczność zmiany firmy, pod którą dotychczas działała spółka osobowa,
  • nieaktualne staną się wszystkie postanowienia umowy odnoszące się personalnie do tego konkretnego wspólnika.

Dalszą konsekwencją zmian pozostaje konieczność uaktualnienia danych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

To na co zwracam uwagę, że nie można doprowadzić (co jest teoretycznie logiczne) do sytuacji, w której na skutek wystąpienia wspólnika ze spółki w spółce pozostałby jedynie jeden wspólnik. Przepisy K.s.h. dopuszczają funkcjonowanie jedynie jednoosobowej spółki z o.o. i jednoosobowej spółki akcyjnej.

Nie może zatem istnieć jednoosobowa spółka osobowa

Jeśli zatem zamiarem byłoby dalsze funkcjonowanie spółki osobowej w obrocie prawnym, rozwiązaniem pozostaje tylko zbycie „udziału” w spółce osobowej na rzecz podmiotu trzeciego. W takim układzie spółka będzie miała przynajmniej dwóch wspólników.


Przeczytaj także pierwszą część o zbyciu ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej. o której pisałam poprzednio:

zbycie udziału w spółce osobowej - prawo dla księgowych


 

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?