Tag: podział zysku

wypłata dywidendy dokumentacja podatkowa Prawo dla księgowych

Wypłata dywidendy a dokumentacja podatkowa

Na przestrzeni kilku ostatnich lat przepisy dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi ulegały kilkukrotnie zmianom. Obecnie obowiązuje regulacja, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Zawiera ona standardowo definicje podmiotów powiązanych, limity (tym razem odnoszone do różnego typu transakcji) oraz definicję transakcji kontrolowanej. Ostatnio ukazało się stanowisko Ministerstwa Finansów co do wypłaty dywidendy w kontekście obowiązku tworzenia lokalnej dokumentacji podatkowej.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: PODATKI, SPÓŁKI, | Data: .

zwyczajne zgromadzenie prawo dla księgowych

Termin zwyczajnego zgromadzenia wspólników w dobie koronawirusa

Czerwiec to w każdym roku generalnie termin odbywania zwyczajnych zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy. W standardowych przypadkach tj. kiedy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym do końca czerwca konieczne jest podjęcie standardowych uchwał zwyczajnych zgromadzeń, w tym zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sposobu podziału zysku lub pokrycia straty czy udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: SPÓŁKI, | Data: .