Zostańmy w kontakcie

Prawo gospodarcze

[wpis gościnny] Problem z ochroną „starych” interpretacji podatkowych po 1 stycznia 2017 r.

Jedną ze zmian w Ordynacji podatkowej, która została przeforsowana w ostatnim okresie czasu była specyficzna modyfikacja ochrony podatnika, jaka wiązała się dotychczas z uzyskaniem indywidualnej interpretacji podatkowej. 

Opublikowany

dnia

Ochrona podatnika

Dla przypomnienia generalnie indywidualne interpretacje podatkowe chronią podatnika przed wszczęciem postępowania karno-skarbowego oraz wyłączają konieczność zapłaty odsetek od zaległości podatkowych.

Podatników oczywiście najbardziej interesuje ochrona przed zapłatą podatku.

Taka ochrona realizuje się najpełniej generalnie wówczas, kiedy wniosek o interpretację złożony przez podatnika, dotyczył zdarzenia przyszłego, a interpretacja doręczona została podatnikowi przed wystąpieniem owego zdarzenia.

Osłabienie mocy ochronnej w związku wprowadzeniem klauzuli unikania opodatkowania

Moc ochronna ww. interpretacji podatkowych została osłabiona już w związku wprowadzeniem klauzuli unikania opodatkowania w lipcu 2016 r.

Ustawodawca uznał wówczas, że nie ma uzasadnienia, aby podmiot, który unika opodatkowania, korzystał z ochrony wynikającej z uzyskanej interpretacji indywidualnej oraz mógł powoływać się na bezpieczeństwo prawne, jakie interpretacja taka ma zapewniać (art. 14 na Ordynacji podatkowej w brzmieniu od dnia 15 lipca 2016 r.). Przepis ten miał zastosowanie do interpretacji podatkowych wydanych po dniu 15.07.2016 r.

Zatem o ile stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej będą stanowiły element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w postępowaniu podatkowym przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w związku z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania lub stwierdzeniem nadużycia prawa w rozumieniu w art. 5 ust. 5 Ustawy o podatku VAT, to ochrona przewidziana w przepisach Ordynacji podatkowej nie znajduje zastosowania.

Ochrona interpretacji indywidualnej zostaje wyłączona także w zakresie interpretacji indywidualnych – interpretacje podatkowe po 1 stycznia 2017 r.

Obecnie ustawodawca poszedł jeszcze dalej ponieważ uznał, że ochrona interpretacji indywidualnej zostaje wyłączona także w zakresie interpretacji indywidualnych wydanych przed dniem 1 stycznia 2017 r. (bez żadnego ograniczenia czasowego):

jeżeli korzyść podatkowa wynikająca ze stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem interpretacji indywidualnej została uzyskana od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przepis ten skutkuje tym, że niezależnie od faktu wystąpienia i otrzymania indywidualnej interpretacji podatkowej, która powinna przecież chronić podatnika, ochrona ta może zostać wyłączona, jeśli organ dojdzie do przekonania, że chodziło w istocie o unikanie opodatkowania. Przepis ten działać ma przy tym wstecz, w tym kontekście, że ma zastosowanie do interpretacji wydanych w przeszłości bez żadnego ograniczenia czasowego.

Zmianę przepisów w zakresie interpretacji podatkowych po 1 stycznia 2016 r.  należy uznać za budzącą wiele wątpliwości.

Prawo jako takie musi być przewidywalne i musi budzić zaufanie. Z kolei podatnik musi mieć pewność, że w danej sytuacji postępuje zgodnie lub niezgodnie z obowiązującym prawem. Obecnie już nic nie będzie jasne i przewidywalne.

Advertisement

Autor artykułu:
Joanna Mizińska

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?