Zostańmy w kontakcie

Prawo spółek

Interpretacja indywidualna KIS: Sprzedaż kursów online oraz e-booków bez kasy fiskalnej

Dyrektor KIS w interpretacji z 15 lipca 2022 roku stwierdził, że sprzedaż usług elektronicznych, w tym kursów online czy publikacji w formie e-booków nie musi być ewidencjonowana na kasie rejestrującej. Wystarczy, że spełnione zostanie kilka warunków. Poznaj szczegóły interpretacji.

Opublikowany

dnia

sprzedaż kursów online bez kasy fiskalnej

Przypomnijmy…

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931). Zgodnie z tym przepisem podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Warto jednak zaznaczyć, że tak w przypadku każdego większego przepisu, także i w tym przypadku istnieją wyjątki od reguły. Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r. poz. 2442).

Rozporządzenie to wskazuje na dwa rodzaje zwolnień, z których skorzystać mogą podatnicy:

 • zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe)

 • zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe)

Wszystkie czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kas rejestrujących wymienione zostały w załączniku do rozporządzenia. Znalazł się w nim także ustęp, który Dyrektor KIS zinterpretował w kontekście sprzedaży usług elektronicznych.

Stanowisko KIS

Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 15 lipca 2022 roku dotyczącej możliwości rezygnacji z dotychczasowego ewidencjonowania sprzedaży usług przy użyciu kasy rejestrującej oraz obowiązku zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej, w oparciu o ww. rozporządzenie MF, stwierdził że:

należy się zgodzić z Wnioskodawcą, że sprzedaż usług elektronicznych (kursów online i ebooków) może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej na podstawie § 2 rozporządzenia w związku z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, gdyż zostaną spełnione warunki wynikające z tych przepisów.

Owymi wspomnianymi w interpretacji warunkami są:

 • fakt, iż sprzedający nie dokonuje na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych sprzedaży zapisanych nośników danych cyfrowych lub analogowych – w innym przypadku zwolnienie z użycia kas fiskalnych byłby wykluczone zgodnie z par. 4 ust. 1 pkt 1 lit. k rozporządzenia,

 • fakt, iż płatność za kursy odbywa się w całości za pomocą przelewu bankowego na konto bankowe sprzedającego lub na konto operatora płatności Tpay”

 • fakt, iż sprzedający posiada ewidencję i dokumenty udowadniające sprzedaż (wyciąg ze sklepu internetowego), z których dokładnie wynika jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła, tj. w szczególności imię i nazwisko kupującego, adres e-mail, data zakupu, nazwa produktu, stawka netto i brutto i indywidualny numer zamówienia.

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej online

Inną kwestią poruszoną w interpretacji indywidualnej z 15 lipca 2022 roku była kwestia zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydanych na zakup kas rejestrujących.

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. 2019.675) wprowadziła obowiązek rejestracji ww. ewidencji sprzedaży przy użyciu kas online. Pierwsze kasy online musiały pojawić się u niektórych już od 1 stycznia 2020 roku, natomiast u niektórych dopiero od 1 lipca 2021 roku.

Sprawdź: Kasa fiskalna online 2021 – kto musi ją posiadać?

W momencie zmiany kasy rejestrującej na kasę online przedsiębiorca mógł skorzystać z prawa do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kasy online, w wysokości 90% ceny jej zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Advertisement

Jak stwierdził dyrektor KIS, w momencie, gdy przedsiębiorca zakupił już kasę online i skorzystał z ulgi na jej zakup, a teraz chciałby zrezygnować z tej kasy, to ma do tego prawo, lecz wtedy zobowiązany jest do zwrotu ulgi.

W myśl § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. Z 2019 r. poz. 820):

Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydanych na zakup, w przypadkach gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej:

1) trwale zaprzestaną prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu tej kasy;

2) naruszą obowiązki, o których mowa w art. 111 ust. 3a pkt 12 lub ust. 3ab ustawy.

Źródła:

Stan prawny na dzień 26 lipca 2022 roku

Małgorzata Gach

Agnieszka Gach

POMAGAM UKRAINIE

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?