[wpis gościnny] Zbycie centrum handlowego lub biurowca to jednak dostawa budynku a nie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

W ostatnim czasie wydane zostało bardzo interesujące orzeczenie NSA. Chodzi tutaj o wyrok NSA z dnia 24.11.2016 r. (sygn. akt I FSK 1316/15). Sprawa dotyczyła prostej generalnie sprawy ale mającej istotne skutki w zakresie podatku VAT. Chodziło w skrócie o status podatkowy w zakresie VAT nabycia przez spółkę dwóch nieruchomości, w tym biurowca. W okresie późniejszym doszło także do nabycia wyposażenia znajdującego się w budynkach. W zakresie tak ukształtowanej dostawy organy podatkowe oraz sąd administracyjny I instancji przyjęli, że przedmiotem dostawy jest zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Przedmiotem dostawy jest zorganizowana część przedsiębiorstwa – skutki kwalifikacji

Skutkiem takiej kwalifikacji było oczywiście stwierdzenie braku podstaw do odliczenia podatku VAT przez nabywcę. Z mocy art. 6 pkt. 1) ustawy o VAT – tego typu czynności nie podlegają w ogóle temu podatkowi, zatem nabywca automatycznie nie ma czego odliczyć.

Na chwilę obecną brak jest jeszcze uzasadnienia pisemnego, ale jak donoszą media (np. dziennik Rzeczpospolita publ. 27.11.2016 r.) NSA uznał, że dostawa takich nieruchomości, nawet jeśli później zostało przeniesione także wyposażenie i mimo iż czynność dokonana została pomiędzy podmiotami powiązanymi – nie wystarczy jeszcze do uznania jej za dotyczącą zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zdaniem NSA dany konglomerat powinien stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa zdolną do prowadzenia niezależnej i samodzielnej działalności gospodarczej sam w sobie, a nie dopiero tworzyć taką całość po wniesieniu do przedsiębiorstwa nabywcy. Uznano, że nieruchomości mogłyby stanowić ZCP gdyby u zbywcy istniał np. dział obsługi najmu nieruchomości (personel itd.) i przeniesienie odnosiłoby się do tak określonego organizmu.

Innymi słowy zorganizowaną część przedsiębiorstwa mogłyby w tym zakresie stanowić nieruchomości, ale łącznie z ludźmi zajmującymi się obsługą nieruchomości oraz wraz z umowami najmu i zobowiązaniami związanymi z tymi nieruchomościami.

Podsumowanie

Przy dostawie, która była przedmiotem oceny organów podatkowych te elementy nie wystąpiły stąd NSA uznał, że przedmiotem dostawy są jedynie konkretne nieruchomości. W przypadku natomiast nabycia konkretnych nieruchomości nabywca ma prawo do wystąpienia także o zwrot podatku.

Autor artykułu:
Joanna Mizińska

Polecane wpisy