Zostańmy w kontakcie

Prawo podatkowe

Estoński CIT – wybrane interpretacje podatkowe (3)

W trzeciej części artykułu przedstawiamy wybrane interpretacje indywidualne w zakresie podatku estońskiego z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Opublikowany

dnia

estoński CIT

Co jest dochodem  z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą?

W myśl art. 28m ust. 1 pkt 3 Ustawy o CIT opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek, czyli tzw. estońskim CIT podlega dochód odpowiadający wysokości wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą (dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą).

Ustawodawca w Rozdziale 6b ustawy o CIT nie podaje jednak ich definicji, ani też przykładowego ich katalogu. Piśmiennictwo podaje, tylko że dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą „(-) to wszelkiego rodzaju wydatki poniesione przez podatnika opodatkowanego ryczałtem na cele niezwiązane z prowadzoną przez tego podatnika działalnością gospodarczą, a zatem takie wydatki, które nie służą prowadzeniu tej działalności, nie służą ani osiąganiu przychodów z tej działalności, ani zabezpieczeniu źródeł tych przychodów” (tak Dmoch W., Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Wyd. 10, Warszawa 2022, Legalis).

Ważne!

„Dochody niezwiązane z działalnością gospodarczą mogą częściowo pokrywać się z dochodami stanowiącymi ukryte zyski”. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji indywidualnej z dnia 22 czerwca 2022 r. (sygn. : 0111-KDIB1-2.4010.182.2022.2.AK). Nie można ich zatem zdecydowanie oddzielić.

 

Samochód służbowy używany do celów prywatnych – stanowisko organu interpretacyjnego

W dwóch ostatnio wydanych interpretacji indywidualnych Dyrektor KIS wyjaśnił wątpliwości podatników w przypadku, gdy pracownik spółki wykorzystuje samochód firmowy także do celów prywatnych.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego podanego w interpretacji  indywidualnej wydanej w dniu 27 września 2022 r. (sygn.: 0111-KDIB1-2.4010.461.2022.1.ANK) wynika, że  Spółka opodatkowana estońskim CIT leasinguje samochód osobowy, który wykorzystuje jej pracownik do celów służbowych oraz prywatnych. Wnioskodawca zaznaczył, że „Dla samochodu tego nie jest prowadzona żadna ewidencja”.

Pytanie podatnika:

„Czy w świetle art. 28n ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT – w przedstawionym stanie faktycznym – wydatki na samochód marki (…) wykorzystywany przez pracownika Spółki m.in. do celów prywatnych mogą zostać zakwalifikowane jako ukryte zyski lub wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od zysków spółek kapitałowych?

Organ interpretacyjny wyjaśnił wątpliwość podatnika:

„(-) w opisanym stanie faktycznym wydatki związane z leasingowaniem samochodu osobowego, który będzie wykorzystywany przez pracownika spółki (nie będącym w żaden sposób powiązanym z wspólnikami spółki), a który to samochód jest wykorzystywany przez tego pracownika również do celów prywatnych nie będą stanowiły ukrytych zysków, o których mowa w art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, natomiast będą kwalifikowane jako wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą w myśl art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT

Tożsame stanowisko wynika z interpretacji indywidualnej z dnia  6 lipca 2022 r. (sygn.: 0111-KDIB1-2.4010.205.2022.2.AK), w której organ skarbowy podkreśla:

„(-) wydatki na użytkowanie samochodów osobowych przez pracowników Spółki do celów mieszanych należy zaliczyć do dochodów niezwiązanych z działalnością gospodarczą w wysokości 50% tych wydatków i opodatkować ryczałtem”.

 

Advertisement

Czy dokonywane darowizny będą wydatkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą?

Na to pytanie odpowiedział Dyrektor KIS w wydanej w dniu 23 sierpnia 2022 r. interpretacji indywidualnej (sygn.: 0111-KDIB1-2.4010.302.2022.1.ANK).

„Jak wynika z opisu sprawy, Spółka prowadzi portal crowdfundingowy w ramach którego prowadzi usługi płatnicze tj. zapewnia przestrzeń internetową do organizacji zbiórek charytatywnych. Spółka nie jest zatem instytucją charytatywną tylko zarabia na  organizowaniu tych zbiórek. Przekazywanie darowizn w okolicznościach opisanych we wniosku nie może być zatem wydatkiem związanym z działalnością gospodarczą. Cel w postaci możliwości zaprezentowania się jako podmiot, który wspiera takie inicjatywy (i faktycznego ich wspierania) nie ma w omawianej sprawie znaczenia. Nieodpłatność darowizny oznacza, że darczyńca Spółka nie może uzyskać jakiegokolwiek ekwiwalentu ani w chwili dokonania darowizny, ani też w przyszłości – np. w postaci pozytywnego wizerunku, czy zachęcania osób do przekazywania darowizn dla Spółki jako gratyfikacji za docenianie przez nich działalności Spółki.

Biorąc powyższe pod uwagę świadczenia w postaci darowizn na rzecz Fundacji (której fundatorem jest Spółka) jako wydatek niezwiązany z działalnością gospodarczą będzie podlegał opodatkowaniu ryczałtem od dochodów Spółek w myśl art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT”.

Ważne!

Ministerstwo Finansów w wydanym w dniu 23 grudnia 2021 r. Przewodniku do Ryczałtu od dochodów spółek (str. 41) podaje:

„Za wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą będą uznane publicznoprawne wydatki o charakterze sankcyjnym, np. kary, grzywny czy odsetki od nieterminowego uregulowania zobowiązania podatkowego. Takie wydatki oprócz tego, że mają charakter sankcyjny, nie są również poniesione w celu osiągnięcia, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów jak również ich ponoszenie nie jest podstawa prowadzenia działalności gospodarczej” [1].

 

Jakie wydatki nie będą dochodem z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą?

  1. Interpretacja indywidualna wydana w dniu  14 września 2022 r. (sygn.: 0111-KDIB1-1.4010.381.2022.3.ŚS):

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne. Spółka  działa w obszarze IT  i  planuje skorzystać z ryczałtu od dochodów spółek.

Wnioskodawca zapytał: Czy wydatki związane z zakupem obligacji, walut wirtualnych, tokenów lub pochodnych instrumentów finansowych stanowić będą wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Dyrektor KIS stwierdził, że:

„(-) reinwestowanie wypracowanego zysku w obligacje, waluty wirtualne, tokeny lub pochodne instrumenty finansowe nie są uznane za wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą (dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą), o którym mowa  w art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy CIT, bowiem wiążą się one z inwestowaniem środków finansowych w ramach działalności gospodarczej w celu uzyskiwania przychodu w przyszłości”.

  1. W interpretacji z dnia 30 września br. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.189.2022. 2.AK):

Dyrektor KIS wyraził następujący pogląd:

„Wydatki związane z wydaniem własnych produktów jako materiały testowe dla blogerów, tik-tockerów oraz osób opiniotwórczych w celu uzyskania pozytywnych opinii w mediach społecznościowych czasopismach oraz innych środkach masowego przekazu, a także dla kontrahentów i potencjalnych klientów na targach i różnego rodzaju spotkaniach promocyjnych i branżowych oraz w ramach akcji promocyjnych organizowanych przez sieci handlowe i prasę branżową niewątpliwie mają związek z prowadzoną działalnością, zatem nie mogą  zostać uznane za wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą”.

Objaśnienie:

[1] Ministerstwo Finansów, Objaśnienia do Ryczałtu od dochodów spółek

Podstawa prawna:

Art. 28m ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Advertisement

Stan prawny na dzień 15 listopada 2022 roku

Małgorzata Gach

Wanda Książek


ZOBACZ E-BOOK ZWIĄZANY Z TEMATEM:

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?