[wpis gościnny] Utrwalona praktyka interpretacyjna – a co to takiego?

Lektura ostatniej nowelizacji do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej prowadzi do wniosku, że w polskim systemie prawnym pojawiło się nowe bardzo istotne pojęcie. Chodzi o tzw. utrwaloną praktykę interpretacyjną. Pojęcie to obowiązuje od dnia 1.01.2017 r.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, | Data: . Tagi: , , , , , ,

Utrwalona praktyka interpretacyjna 

Wyjaśniając zastosowanie nowego pojęcia jakim jest tzw. utrwalona praktyka interpretacyjna, trzeba wskazać, że przedsiębiorcy polscy bardzo chętnie sięgają po takie instrumenty jak interpretacje urzędowe przepisów prawa. Takim interpretacjom wydawanym właśnie w oparciu o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej poświęcony był jeden z wpisów na blogu “Prawo dla księgowych” pt. Urzędowa interpretacja przepisów prawa – czy wiesz jakie masz możliwości?.

Podstawową przyczyną takich zachowań jest niepewność co do interpretacji przepisów prawa przez poszczególne organy administracyjne oraz chęć zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami, gdyby w przyszłości działanie przedsiębiorcy zostało ocenione negatywnie.

Ochrona przedsiębiorcy

Obecnie w zakresie ochrony przedsiębiorcy obowiązuje przepis zgodnie z którym:

Interpretacja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, jednakże przedsiębiorca nie może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji.

Zmiana, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. wskazuje, że analogiczny skutek, tj. brak sankcji, danin, kar finansowych, administracyjnych i innych będzie miał zastosowanie także wówczas, kiedy przedsiębiorca zastosuje się do tzw. utrwalonej praktyki interpretacyjnej organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej.

Definicja utrwalonej praktyki interpretacyjnej

Ustawa zawiera także definicję owej utrwalonej praktyki interpretacyjnej.

Przez utrwaloną praktykę interpretacyjną rozumie się:

wyjaśnienia zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, dominujące w wydawanych w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym – w trakcie danego okresu rozliczeniowego oraz w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego – interpretacjach.

Zaznaczyć należy, że interpretacje prawne (także następnie zmienione, uchylone lub co do których stwierdzono nieważność – ze wskazaniem przyczyn zmiany interpretacji prawnych) będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych organów administracyjnych.

Pozostaje tylko mieć nadzieję, że faktycznie utrwalona praktyka interpretacyjna będzie miała jakiekolwiek znaczenie prawne. Chociaż praktyka życia gospodarczego rodzi wątpliwości co do stosowania czasami nawet dość jednoznacznie sformułowanych regulacji prawnych. Cóż, zobaczymy…

Autor artykułu:
Joanna Mizińska

Polecane wpisy