Zostańmy w kontakcie

Prawo podatkowe

Podwyższenie kwot wolnych od podatku od spadków i darowizn – w jakiej wysokości

Od 1 lipca 2023 r. wzrosną kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn. Wprowadza je art. 3 Ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023. 1059) określanej jako pakiet Slim VAT 3.

Opublikowany

dnia

podatek od spadku i darowizn

Przypomnijmy …

Z dyspozycji zawartej w art. 14 ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika, że wysokość podatku ustalana jest w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Następuje ono według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.

Do I grupy podatkowej ustawodawca zalicza: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Natomiast do II grupy podatkowej: zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych. Trzecią grupę podatkową stanowią inni nabywcy.

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn od dnia 13 października 2022 r. (TUTAJ) obowiązują następujące kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn:

1) 10 434 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,

2) 7 878 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,

3) 5 308 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Przeczytaj także: Darowizna pieniężna a podatek od darowizny – uchwała NSA z dnia 20.03.2023 r. sygn. III FPS 3/22

Kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn zostaną podwyższone

Ustawa nowelizująca wprowadziła zmiany m.in. w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z jego nową treścią :

„1. Opodatkowaniu podlega nabycie, od jednego zbywcy, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

1) 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

2) 27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

Advertisement

3) 5 733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej”.

Znowelizowany został art. 9 ust. 2 zdanie pierwsze niniejszej ustawy:

„Jeżeli nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych od tego samego zbywcy następuje więcej niż jeden raz, do czystej wartości rzeczyi praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się czystą wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych dotychczas od tego samego zbywcy w roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, i w okresie 5 lat poprzedzających ten rok.”

Podstawa prawna:

 • Art. 3 Ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023. 1059),
 • Art. 14 Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U.2021.1043),
 • § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek (Dz.U. 2022. 2084),

Stan prawny na dzień 27 czerwca 2023 roku

Małgorzata Gach

Wanda Książek

POMAGAM UKRAINIE

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?