Zostańmy w kontakcie

Nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku – z podatkiem czy bez podatku?

Artykuł zawiera najważniejsze informacje podatkowe w zakresie odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku.

Opublikowany

dnia

Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku

Przypomnijmy

W świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a) Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U 2021.1128 – dalej : ustawa o PIT) odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jest źródłem przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli odpłatne zbycie nie jest przedmiotem działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Na ten temat pisałyśmy w artykule: Odpłatne zbycie zabudowanej nieruchomości a podatek PIT

 

Ważne!

W interpretacji indywidualnej (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.38.2021.1.MT ) wydanej w dniu 15 marca 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) podkreślił:

„jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu”.

Przykładowo nieruchomość została nabyta w 2016 r. osoba fizyczna chcąc uniknąć podatku może ją sprzedać w 2022 r.

 

Nieruchomość lub prawo majątkowe nabyte w drodze spadku

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości otrzymanej w drodze spadku. Od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o PIT w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, okres 5 lat liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.  

Organ interpretacyjny wyjaśnił, że:

„pojęcie »nabycie w drodze spadku», użyte w art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmuje zarówno nabycie nieruchomości w drodze dziedziczenia ustawowego i testamentowego, jak i nabycie nieruchomości na podstawie rozporządzenia testamentowego w drodze zapisu zwykłego i windykacyjnego” (interpretacja indywidualna (sygn.: 0115-KDIT2.4011.759.2020.1.MD) wydana przez Dyrektora KIS w dniu 22 stycznia 2021 r.

Przykład:

W czasie trwania małżeństwa w roku 1990 r. Spadkodawca X wybudował dom. Wszedł on w skład ustawowej wspólności małżeńskiej . Najpierw zmarła żona spadkodawcy, a w 2021 r. Spadkodawca. Spadek po nim w 2021 r. nabył w całości jego syn . Jeżeli nie zechce mieszkać w tym domu, może go sprzedać . Sprzedaż tejże nieruchomości będzie neutralna podatkowo ponieważ od końca 1990 r. już dawno minęło 5 lat.

Advertisement

 

Kiedy z podatkiem?

Podatek z tytułu sprzedaży mieszkania nabytego w drodze spadku obowiązuje, jeżeli nie minęło 5 lat od dnia nabycia nieruchomości przez spadkodawcę.

Przykład z interpretacji indywidualnej:

„Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni w 2020 r. sprzedała nieruchomość nabytą w 2019 r. w drodze dziedziczenia po matce zmarłej (…) kwietnia 2019 r. Matka Zainteresowanej nabyła natomiast przedmiotową nieruchomość w drodze dziedziczenia po zmarłym w 2017 r. swoim synu”.

Podatniczka zapytała organ skarbowy: Od której daty liczyć pięcioletni okres, który uprawnia do skorzystania ze zwolnienia od podatku od zbycia nieruchomości?

Dyrektor KIS stwierdził:

„W przedmiotowej sprawie spadkodawcą była matka Wnioskodawczyni, która nabyła nieruchomość w 2017 r. Zatem sprzedaż dokonana przez Zainteresowaną w 2020 r. stanowi źródło opodatkowania, bowiem nastąpiła przed upływem okresu wskazanego ww. przepisami” (interpretacja indywidualna (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.710.2021.1.KB) z dnia 24 września 2021 r.

 

Kiedy bez podatku?

Zagadnienie sprzedaży nieruchomości otrzymanej w wyniku spadkobrania bez odprowadzania podatku było przedmiotem interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego.

Przykłady:

 1. Interpretacja indywidualna (sygn. 0114-KDIP3-1.4011.132.2022.2 ) z dnia 29 marca 2022 r. :

„Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 9 maja 1981 r. zmarł Pana dziadek, a dnia 24 stycznia 1982 r. zmarła Pana babcia. Spadek po nich nabył Pana ojciec. 31 grudnia 2020 r. zmarł Pana ojciec, a tym samym nabył Pan prawo do nieruchomości w wyniku spadku. W skład spadku wchodzi działka niezabudowana – rolna oraz działka z domem w, którym Pan mieszka.

(…) Do wyliczenia 5-letniego okresu, od którego uzależnione jest opodatkowanie sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych nabytych w drodze spadku, wliczany jest zatem nie tylko okres posiadania nieruchomości (praw majątkowych) przez spadkobiercę, który dokonuje sprzedaży, ale także okres posiadania nieruchomości (praw majątkowych) przez spadkodawcę. Jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości bądź nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę, do momentu odpłatnego zbycia nieruchomości (praw majątkowych) przez spadkobiercę upłynęło 5 lat – to sprzedaż nie podlega opodatkowaniu” .

 

Advertisement
 1. Interpretacja indywidualna (sygn. 0114-KDIP3-1.4011.1018.2021.2.AK) z dnia 18 lutego 2022 r. :

„Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Państwa rodzice 1 czerwca 2012 r. nabyli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Rodzice nabyli mieszkanie z majątku wspólnego, na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej.

(…) Obojgu małżonkom przysługuje pełne prawo do całości majątku wspólnego. (…) definitywne nabycie w czasie jej trwania nieruchomości oznacza nabycie przez każdego z małżonków tego prawa w całości, a nie w określonym ułamkowo udziale.

(…) Zatem sprzedaż w 2021 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nieruchomości nabytego przez Państwa w spadku nie stanowi źródła przychodu, (…) ponieważ jego odpłatne zbycie nastąpiło po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie przez spadkodawców tj. Państwa rodziców”.

Istotne!

W sporze z urzędem skarbowym podatnik może powołać się na linię interpretacyjną ze względu na jej niezmienność oraz stabilność.

W świetle art. 14n § 5 Ordynacji podatkowej przez utrwaloną praktykę interpretacyjną organów Krajowej Administracji Skarbowej:

„(…) rozumie się wyjaśnienia zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, dominujące w interpretacjach indywidualnych wydawanych w takich samych stanach faktycznych lub w odniesieniu do takich samych zdarzeń przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym”.

 

Podstawa prawna;

 • Art. 10 ust. 1 pkt 8 art. 10 ust. 5 – 6 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U 2021. 1128)
 • Art. 14n § 5 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U.2021.1540 )

 

Stan prawny na dzień 9 czerwca 2022 roku

Małgorzata Gach

Wanda Książek

Advertisement

POMAGAM UKRAINIE

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?