Zostańmy w kontakcie

Prawo gospodarcze

Podatki 2021: Kasy fiskalne online dla lekarzy weterynarii – czy będą wymagane od 1 lipca 2021 r.

Jest już wiadome, że od 1 lipca 2021 r. lekarze i lekarze dentyści mają obowiązek ewidencjonowania świadczonych usług w zakresie opieki medycznej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych na kasach fiskalnych online.
A jak wygląda sytuacja w przypadku lekarzy weterynarii? Czy mają oni obowiązek wymiany stosowanych do tej pory kas rejestrujących na nowe kasy fiskalne online? Odpowiedź na to pytanie przynosi niniejszy artykuł.

Opublikowany

dnia

kasa dla lekarzy weterynarii Prawo dla księgowych

Lekarz i lekarz weterynarii wykonują swój zawód na podstawie dwóch różnych ustaw

Weterynarze nie należą do tej samej grupy podatników, którzy mają obowiązek zaprzestania z dniem 30 czerwca 2021 r. ewidencji sprzedaży usług w zakresie opieki medycznej dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników indywidualnych przy użyciu kas fiskalnych z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii.

Po pierwsze nie zostali bowiem wymienieni w art. 145b ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT [1]. Po drugie wykonują swój zawód na podstawie innej ustawy niż lekarze i lekarze dentyści.

„Zasady i warunki wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty reguluje bowiem ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (…). Natomiast wykonywanie zawodu lekarza weterynarza uregulowane jest w ustawie z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (…). (…) Zatem ustawodawca celowo rozgraniczył zawody lekarzy i lekarzy dentystów od zawodu lekarza weterynarii. Tym samym usługi wykonywane przez lekarza weterynarii nie są tożsame z usługami wykonywanymi przez lekarzy i lekarzy dentystów” – wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej (znak: ILPP2/4512-1-86/15-3/AK) wydanej w dniu 23 marca 2015 roku.

Jakie usługi świadczy weterynarz?

Wykonywanie zawodu lekarza weterynarii jest uregulowane w Ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (t.j. Dz.U. 2019.1140). Z dyspozycji zawartej w art. 1 powyższej ustawy wynika, że polega ono na ochronie zdrowia zwierząt oraz weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego i środowiska. Lekarz weterynarii m.in. bada stan zdrowia zwierząt, rozpoznaje, zapobiega i zwalcza choroby zwierząt, leczy zwierzęta oraz wykonuje zabiegi chirurgiczne, wydaje opinie i orzeczenia  lekarsko-weterynaryjnych, bada zwierzęta rzeźne, mięso i inne produkty pochodzenia zwierzęcego. Zawód lekarza weterynarii może wykonywać osoba, która uzyskała prawo wykonywania tego zawodu.

Dlaczego lekarze weterynarii są zwolnieni z obowiązku posiadania kasy rejestrującej online od 1 lipca 2021 r. – stanowisko organu skarbowego

W interpretacji indywidualnej (znak: 0111-KDIB3-2.4012.136.2020.2.MN) wydanej w dniu 28 maja 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że „zasadne jest odnieść się do przepisów (…)  § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących [2]. Należy zaznaczyć, że w zamieszczonym tam katalogu usług, które są wyłączone ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej bez względu na osiągane obroty, ustawodawca nie wskazał usług weterynaryjnych.

W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że z uwagi na fakt, iż usługi weterynaryjne nie zostały wymienione wśród usług wyłączonych z zastosowania zwolnienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, to Wnioskodawca może skorzystać na podstawie przepisu § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej wykonując usługę weterynaryjną, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych do dnia 31 grudnia 2021 r., przy spełnieniu warunków dot. Zwolnienia”.

Podsumujmy ….

Lekarze weterynarii nie są zobowiązani do ewidencjonowania świadczonych usług na kasie rejestrującej online od 1 lipca 2021 r. Jeżeli zechcą , to mogą z własnej inicjatywy wymienić używaną do tej pory kasę rejestrującą na nową kasę online. W tym przypadku nie skorzystają z ulgi podatkowej na zakup kasy fiskalnej online, ponieważ nie zachodzi prawny obowiązek wymiany takiej kasy.

Podstawa prawna:

  • art. 111 ust. 1, ust. 6a, ust. 8, art. 145b ust. 1 pkt 3 i ust. 5 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz.U. Dz.U.2021.685)
  • par.3 ust. 1, par. 4 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U.2018.2519)
  • par 1 ust. 1 pkt 2 , par. 1 ust. 2 pkt 2  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz.U. 2020.1059)

Objaśnienie:

[1] Ustawa o VAT – Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz.U. Dz.U.2021.685).

[2] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U.2018.2519).

Stan prawny na dzień 24 czerwca 2021 roku

Małgorzata Gach

Wanda Książek

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/
  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/

Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?