Zostańmy w kontakcie

Prawo gospodarcze

Podatki 2021: Kasa fiskalna online dla doradcy podatkowego – czy będzie potrzebna

Doradcy podatkowi wciąż nie są pewni, czy od 1 lipca powinni ewidencjonować swoje usługi za pomocą kas fiskalnych online. Kwestią zasadnicza jest sprawa, czy muszą oni już teraz instalować kasy online, czy może obowiązek ten przypadnie dopiero na 1 stycznia 2023 roku?

Opublikowany

dnia

kasa dla doradców podatkowych

Od 1 lipca 2021 r. usługi prawnicze dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych powinny być ewidencjonowane na kasie rejestrującej online. Wyjątek stanowią usługi prawnicze na rzecz tychże osób wykonywane na odległość (Internet, telefon) [1].

Doradcy podatkowi mają wątpliwości, czy od 1 lipca br. świadczone przez siebie usługi mają obowiązek ewidencjonować przy zastosowaniu kas fiskalnych online?

Zobaczmy regulację prawną w tym zakresie

Z dyspozycji zawartej w par. 4 ust. 1 pkt 2 lit.h) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2018. 2519) wynika, że ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej nie stosuje się w przypadku doradztwa podatkowego.

Natomiast w par. 1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz.U. 2020. 1059) nie ma wymienionych doradców podatkowych jako osób zobowiązanych do posiadania z dniem 1 lipca 2021 r. kasy rejestrującej online.

Czy usługi prawnicze powinny obejmować usługi doradztwa podatkowego?

Usługi prawnicze i usługi doradztwa podatkowego nie są tożsame. Zostały oddzielone w:

 • art. 28l pkt 3 ustawy o VAT na usługi doradcze, inżynierskie, prawnicze, księgowe oraz usługi podobne do tych usług,
 • art. 113 ust. 13 pkt 2  ustawy o VAT na usługi prawnicze  i usługi w zakresie doradztwa,
 • w dziale 69 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) [2] USŁUGI PRAWNE, RACHUNKOWO-KSIĘGOWE I DORADZTWA PODATKOWEGO na: „69.10 USŁUGI PRAWNE” oraz „69.20 USŁUGI RACHUNKOWO-KSIĘGOWE I W ZAKRESIE AUDYTU; USŁUGI DORADZTWA PODATKOWEGO”.

Zatem, czym zajmuje się doradca podatkowy?

Zgodnie z dyspozycją zawartą  w art. 2 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym [3] doradca podatkowy :

 • udziela podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami,
 • prowadzi, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, księgi rachunkowe, księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych oraz udziela im pomocy w tym zakresie,
 • sporządza, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznania i deklaracje podatkowe lub udziela im pomocy w tym zakresie,
 • reprezentuje podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1,
 • wykonuje niezależny audyt funkcji podatkowej, o którym mowa w art. 20zo niezależny audyt funkcji podatkowej § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.).

Krajowa Rada Doradców Podatkowych ma wątpliwości

W maju br. Krajowa  Rada Doradców Podatkowych (KRDP) zwróciła się do Ministra Finansów z pismem o wydanie objaśnień podatkowych w sprawie kas fiskalnych dla doradców podatkowych.

KRDP chciała mieć pewność „czy usługi świadczone przez doradców podatkowych (usługi doradztwa podatkowego zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym są usługami prawniczymi (…) czy też nimi nie są, i podmioty świadczące usługi doradztwa podatkowego nie mają  obowiązku stosować kas rejestrujących online?

Jej zdaniem „niezależnie od przyjętego rozumienia usług prawnych lub usług prawniczych, w żadnym przypadku nie powinny one być rozumiane jako obejmujące swoim zakresem usługi doradztwa podatkowego” [4].

Resort finansów wyjaśnia

Odpowiadając na przesłane pismo resort finansów stwierdził, że „nie jest celowe wydanie w niniejszym zakresie objaśnień podatkowych”. Wskazał w nim, „jeżeli podatnik  ma wątpliwości  w kwestii prawidłowości stosowania przepisów podatkowych w istniejącym stanie faktycznym lub odnośnie możliwego zdarzenia przyszłego, powinien wystąpić do właściwego organu (tj. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej) o wydanie interpretacji   indywidualnej prawa podatkowego”.

Wyjaśnił, iż „prezentuje jednolite stanowisko, zgodnie (…) z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia  terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (…) dla  podatników, wchodzących  w ten obowiązek z  dniem 1  stycznia 2021 r.  na dzień  1    lipca 2021 r.  (…) Doradcy podatkowi nie zostali ujęci w tej grupie podatników”.

Podsumujmy …

Doradcy podatkowi nie muszą mieć „na teraz” nowej kasy rejestrującej online. Mogą skoncentrować się na swojej działalności w obszarze prawnopodatkowym. Od 1 stycznia 2023 r. kasa fiskalna online będzie już obowiązkowa.

Advertisement

Podstawa prawna:

– art. 28l pkt 3, art. 111 ust.1, ust. 6a, ust. 8 , art. 113 ust. 13 pkt 2 art. 145b ust. 1 pkt 3 , ust. 5 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2021. 685)

– Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2018. 2519)

– Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz.U. 2020. 1059)

Objaśnienie:

[1] Powyższe wynika z par. 4 ust. 1 pkt 2 lit.g) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2018. 2519).

[2] Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – t.j. Dz.U. 2015.1676 – http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001676 (dostęp w dniu 28 czerwca 2021 r.)

[3] Ustawa o doradztwie podatkowym – Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym ( t.j. Dz.U.2020. 130)

[4] Krajowa Rada Doradców Podatkowych,  Wniosek KRDP do MF w sprawie stosowania kas online https://kidp.pl/aktualnosciall.php/10/7005 (dostęp w dniu 28 czerwca 2021 r.)

[5] Krajowa Rada Doradców Podatkowych, Stanowisko MF w sprawie kas fiskalnych dla doradców podatkowych https://kidp.pl/aktualnosciall.php/10/7044 (dostęp w dniu 28 czerwca 2021 r.)

Advertisement

Stan prawny na dzień 28 czerwca 2021 r.

Małgorzata Gach

Wanda Książek

POMAGAM UKRAINIE

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?