Zostańmy w kontakcie

Prawo podatkowe

Podatki 2021: Kasy fiskalne online dla usług w zakresie opieki medycznej

Od 1 lipca 2021 r. usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów (osoby fizyczne) będą ewidencjonowane przy zastosowaniu kas rejestrujących online [1]. Stanowi o tym art. 145b ust. 1 pkt 3 lit.d) ustawy o VAT [2] w powiązaniu z par. 1 ust. 1 pkt 2 lit.d) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii [3].

Opublikowany

dnia

kasy fiskalne online usługi medyczne Prawo dla księgowych

Na temat obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online przez przedsiębiorców wybranych branż pisałyśmy w artykule:

Kasa fiskalna online 2021 – kto musi ją posiadać 

ISTOTNE!

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania usług nie stosuje się  w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia.

Będą to usługi świadczone osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Powyższe wynika z par. 4 ust. 1 pkt 2 lit.f) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących [4].

W jakiej formie lekarze mogą wykonywać działalność leczniczą – regulacja prawna

W świetle art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej [5] działalność lecznicza lekarzy może być wykonywana w formie:

a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład,

b) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska.

Czy każdy lekarz lub dentysta musi posiadać kasę rejestrująca online?

Kasę rejestrującą online powinien posiadać lekarz i lekarz dentysta, który wykonuje usługi medyczne (indywidualna praktyka lekarska) dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Charakterystyczną cechą praktyki lekarskiej jest „(…) udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza/lekarzy na własny rachunek i własną odpowiedzialność. Właśnie ta cecha odróżnia prowadzenie praktyki od podmiotu leczniczego, w którym lekarze wykonują zawód na podstawie stosunku prawnego zawartego z podmiotem leczniczym, udzielając świadczeń na rachunek i odpowiedzialność (wobec osób trzecich) podmiotu leczniczego” – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w  interpretacji indywidualnej (znak: 0114-KDIP1-3.4012.123.2021.1.KP) wydanej w dniu 7 kwietnia 2021 r.

Advertisement

W przypadku, gdy lekarz „współpracuje tylko i wyłącznie z firmami, „wtedy „obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej nie wystąpi (…), bowiem sprzedaż na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) należy udokumentować fakturą VAT”. Tak wynika z interpretacji indywidualnej  (znak: 0112-KDIL3.4012.89.2021.1.AK) z dnia 7 maja 2021 r. Dyrektor KIS wyjaśnił w niej, że lekarz, który nie „wykonuje usług na rzecz osób indywidualnych (…) nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej, a co za tym idzie nie ma obowiązku wprowadzenia kasy rejestrującej on-line od dnia 1 lipca 2021 r.”

Czy przychodnie zatrudniające lekarzy i lekarzy dentystów mają obowiązek wymiany swoich dotychczas używanych  kas fiskalnych na kasy fiskalne online – stanowisko organu skarbowego

Wnioskodawca jest osobą prawną i jako podmiot leczniczy prowadzi przychodnię. Realizowane są w niej świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wykonują je lekarze zatrudniani na podstawie umów cywilnoprawnych w tym zawieranych przez lekarzy w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej

Podatnik ma wątpliwości co do wymiany aktualnie używanych kas fiskalnych na kasy fiskalne on-line z dniem 1 lipca 2021 r.

W ocenie organu interpretacyjnego „Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie opieki medycznej wykonywanej przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Zatem Wnioskodawca, jako podmiot zatrudniający ww. osoby – niezależnie od formy zatrudnienia – ma prawo prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii i nie będzie zobowiązany do wymiany aktualnie używanych przez siebie kas rejestrujących na kasy fiskalne on-line z dniem 1 lipca 2021” (interpretacja indywidualna , znak: 0114-KDIP1-3.4012.336.2021.1.ISK  z dnia 7 czerwca 2021 r.).

Tożsamy pogląd organ skarbowy zawarł m.in. w :

 • interpretacji indywidualnej (znak: 0114-KDIP1-3.4012.94.2021.1.MPE) z dnia 3 marca 2021 r.
 • interpretacji indywidualnej (znak: 0114-KDIP1-3.4012.123.2021.1.KP) z dnia 7 kwietnia 2021 r.
 • interpretacji indywidualnej (znak: 0114-KDIP1-3.4012.344.2021.1.JG) z dnia 7 czerwca 2021 r.
 • interpretacji indywidualnej (znak: 0114-KDIP1-3.4012.353.2021.1.ISK) z dnia 8 czerwca 2021 r.

Podsumujmy …

Od 1 lipca 2021 r. kasy fiskalne online muszą posiadać lekarze i lekarze dentyści, którzy w ramach prowadzonej praktyki indywidualnej (działalność gospodarcza) świadczą usługi w zakresie opieki medycznej dla osób fizycznych (bez firm) oraz rolników ryczałtowych. Natomiast nie muszą jej stosować podmioty lecznicze np. przychodnie  lub szpitale. Jeżeli „świadczenia te wykonywane są przez (…) podmioty zatrudniające osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (lekarze) nie jest objęte obowiązkiem ewidencjonowania usług w ww. zakresie przy zastosowaniu kas rejestrujących on-line” – potwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej (znak: 0114-KDIP1-3.4012.353.2021.1.ISK) wydanej w dniu 8 czerwca 2021 r.

 Podstawa prawna:

 • art. 111 ust. 8 , art. 145b ust. 5 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2021.685)
 • par. 4 ust. 1 pkt 2 lit.f) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2018. 2519)
 • par. 1 ust. 1 pkt 2 lit.d) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz.U.2020.1059)

Objaśnienie:

[1] Lekarze i lekarze dentyści wykonują swój zawód na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. 2021.790).

[2] Ustawa o VAT – Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz.U.2021.685).

[3] Rozporządzenie  Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz.U.2020.1059) – https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000105901.pdf (dostęp w dniu 22 czerwca 2021 r.).

[4] Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2018. 2519) – https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2018000251901.pdf (dostęp w dniu 22 czerwca 2021 r.)

Advertisement

[5] Ustawa o działalności leczniczej – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2021.711).

Stan prawny na dzień 22 czerwca 2021 roku

Małgorzata Gach

Wanda Książek

POMAGAM UKRAINIE

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?