Zostańmy w kontakcie

Prawo podatkowe

Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia podatkowe – ulga na zakup wirtualnych kas rejestrujących

W poniższym artykule zostały omówione najważniejsze kwestie wynikające z objaśnień podatkowych dotyczących ulgi na zakup kas wirtualnych.

Opublikowany

dnia

zakup kas wirtualnych

W dniu 12 sierpnia 2021 r. Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydało objaśnienia podatkowe w sprawie ulgi na zakup kas rejestrujących mających postać oprogramowania i obowiązku prowadzenia ewidencji na kasie rejestrującej sprzedaży, za którą płatność nastąpiła za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Na podstawie których przepisów podatkowych zostały wydane powyższe objaśnienia podatkowe?

Wydane objaśnienia podatkowe zostały wydane na podstawie:

1) Rozporządzenia  Ministra  Finansów  z  dnia  26  maja  2020  r.  w  sprawie  kas  rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz. U. z 2020 r. poz. 957),

2) Rozporządzenia  Ministra  Finansów  z  dnia  29  maja  2020  r.  w  sprawie  grup  podatników  lub  rodzajów  czynności,  w  odniesieniu  do  których  możliwe  jest  używanie  kas  rejestrujących mających  postać  oprogramowania (Dz. U. z 2020 r. poz. 965),

3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816, ze zm.).

Wirtualna kasa fiskalna, czym jest

Wirtualna kasa fiskalna jest to kasa rejestrująca mająca postać oprogramowania instalowanego na  tablecie, smartfonie lub laptopie. Stąd też „ulga z tytułu zakupu kasy rejestrującej, określona w art. 111 ust.  4  ustawy  o  VAT,  przysługuje  tylko  w  przypadku  nabycia  oprogramowania  (kasy  mającej postać oprogramowania)”, a nie urządzenia na którym ma być ono zainstalowane.

Którzy podatnicy mogą stosować kasy wirtualne?

Ministerstwo Finansów wyjaśnia: „Kasy wirtualne mogą stosować tylko podatnicy wskazani w rozporządzeniu w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas wirtualnych” – podaje resort finansów i podkreśla, „że stosowanie tego typu kas umożliwia się dla grup podatników w branży transportowej, hotelarskiej, gastronomicznej oraz w zakresie sprzedaży wyrobów węglowych. Stosowanie kas przez wskazane w rozporządzeniu grupy podatników ma charakter fakultatywny”.

Czy ulga na zakup wirtualnych kas rejestrujących przysługuje wszystkim podatnikom?

Powyższa „ <<Ulga>> przysługuje podatnikom zobligowanym, na podstawie ustawy o VAT, do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, którzy wprowadzą kasy wirtualne w branży:

 • świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie, świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych”.

Kiedy podatnicy muszą zwrócić do urzędu skarbowego wykorzystaną ulgę na zakup kas wirtualnych?

W wydanych objaśnieniach czytamy, że podatnicy zwracają wykorzystaną ulgę na zakup kas wirtualnych na rachunek urzędu skarbowego „(…) gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży:

 • zakończą działalność gospodarczą, lub
 • trwale zaprzestaną prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu tej kasy, lub
 • naruszą obowiązki polegające na zapewnieniu połączenia umożliwiającego przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas”.

Obowiązek prowadzenia ewidencji na kasie rejestrującej sprzedaży, za którą płatność nastąpiła za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek podatnika – o co w tym wszystkim chodzi ?

W przypadku prowadzenia ewidencji na kasie rejestrującej sprzedaży, za którą płatność nastąpiła za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek podatnika po zakończeniu sprzedaży w danym dniu, podatnik ewidencjonuje otrzymane wpłaty „(…) bez zbędnej zwłoki w dniu następnym lub pierwszego dnia pracy następującego po dniach, w których ten podatnik nie wykonuje działalności. (…) To na podatniku spoczywa obowiązek rzetelnego udokumentowania dokonywanych transakcji w urządzeniach księgowych tak, by odzwierciedlały faktyczny ich przebieg, wobec czego, może on dokonywać odpowiednich zapisów w prowadzonych ewidencjach celem ułatwienia powiązania dokonanych przez klienta wpłat z odpowiednimi dokumentami fiskalnymi” – podkreśla Ministerstwo Finansów.

Małgorzata Gach 

Wanda Książek

Advertisement

Źródło: Ministerstwo Finansów: Ulga na zakup kas wirtualnych – objaśnienia podatkowe – https://www.gov.pl/web/finanse/ulga-na-zakup-kas-wirtualnych–objasnienia-podatkowe

POMAGAM UKRAINIE

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?