Zostańmy w kontakcie

Artykuły zewnętrzne

Nabycie spadku u notariusza – jak wygląda cały proces?

Odejście bliskiej osoby i żałoba mimo, iż są bardzo ciężkimi momentami w życiu, wymagają dopełnienia wielu formalności i uregulowania szeregu spraw urzędowych. Jednym z zagadnień, z jakim przyjdzie zmierzyć się potencjalnym spadkobiercom zmarłego jest uregulowanie sprawy spadkowej. Jednym ze sposobów jej załatwienia jest nabycie spadku u notariusza.

Opublikowany

dnia

nabycie spadku u notariusza

Artykuł zewnętrzny

Notariusz Gdynia to osoba, w której kompetencje zawodowe wlicza się przeprowadzanie spraw spadkowych, w tym zarówno odrzucenie jak i nabycie spadku. Jak zatem wygląda proces nabycia spadku u notariusza ? Z reguły jest to dość prosta procedura, która wymaga od spadkobierców skompletowania kilku dokumentów, umówienia terminu wizyty w kancelarii notarialnej oraz stawienia się w terminie z ważnym dokumentem tożsamości. Różnice w procedurze będą wynikały głównie z faktu testamentu- jego sporządzenia przez spadkodawcę bądź jego braku.

Nabycie spadku bez testamentu.

Nabycie spadku bez testamentu może być z powodzeniem przeprowadzone w kancelarii notarialnej. Notariusz Gdynia na zlecenie spadkobierców sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia. Aby czynność notarialna mogła mieć miejsce, notariusz będzie z reguły wymagał odpowiednio wcześniejszego dostarczenia do kancelarii notarialnej dokumentów z urzędu stanu cywilnego. Dokumenty te będą miały za zadanie wykazać zasadność dziedziczenia z mocy ustawy. Kluczowym dokumentem w przypadku nabycia spadku będzie akt zgonu spadkodawcy oraz akty urodzenia oraz akty małżeństwa spadkobierców. Ważne będzie również ustalenie, co wchodzi w skład spadku po zmarłym. Jeżeli jest to nieruchomość, niezbędne może również okazać się ustalenie numeru księgi wieczystej.

Jak wygląda procedura ?

Pierwszym krokiem będzie udanie się do notariusza celem ustalenia terminu dokonania czynności notarialnej. Pracownik kancelarii na tym etapie wskaże również listę dokumentów, które będą niezbędne celem nabycia spadku. Na odczytanie aktu notarialnego należy stawić się wraz z ważnym dokumentem tożsamości. Notariusz sporządzi oraz odczyta akt poświadczenia dziedziczenia. Akt ten zostanie przez niego przekazany zarówno spadkobiercom, jak i sądowi właściwemu dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Poza aktem poświadczenia dziedziczenia, w przypadku kiedy w skład spadku wchodzi nieruchomość, notariusz może sporządzić również zawiadomienie o zmianie właściciela nieruchomości, które także przekaże do sądu, celem dokonania wpisu w księdze wieczystej.

Nabycie spadku z testamentem.

Nabycie spadku z testamentem przeprowadza zazwyczaj notariusz, który sporządzał rzeczony testament. Procedura polega na otwarciu i ogłoszeniu testamentu. Czynność notarialna również wymaga wcześniejszego umówienia i dostarczenia wymaganych dokumentów, głównie aktu zgonu. Podczas czynności odczytania konieczna jest obecność osób wymienionych w testamencie. Akt notarialny również zostaje przekazany sądowi właściwemu dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Warto mieć świadomość, że osoby powołane do spadku nie muszą być w żaden sposób spokrewnione ze zmarłym.

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?