Dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi

Bardzo często zdarza się, że spółki zależne od jednego właściciela lub stanowiące grupę kapitałową czy powiązane ze sobą, np. przez członków zarządu lub majątkowo, dokonują sprzedaży towarów pomiędzy sobą lub świadczą usługi. W przypadku spełnienia określonych parametrów transakcje i inne zdarzenia pomiędzy nimi wymagają stworzenia dokumentacji podatkowej (dokumentacji transakcji z pomiotami powiązanymi). 

Dokumentacja transakcji z pomiotami powiązanymi

Dokumentacja ta ma w szczególności uzasadniać ceny przyjęte przez strony danej transakcji, które oczywiście powinny mieć charakter rynkowy. Chodzi o to, aby poprzez wykorzystanie ww. powiązań pomiędzy podmiotami nie kształtować warunków umownych dla tworzenia, np. sztucznej straty, czy stosowania obniżonych marż.

Przedsiębiorcy – nawet zdający sobie sprawę z konieczności tworzenia dokumentacji z podmiotami powiązanymi – podchodzą do tego obowiązku dość niefrasobliwie.

Warto natomiast wskazać na pozytywy związane z posiadaniem takiej dokumentacji podatkowej.

Zaznaczyć natomiast trzeba, że jeśli:

  • organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej ustali dochód podatnika w wartości wyższej niż dochód zadeklarowany albo strata tego samego podmiotu zostanie określona w wartości niższej niż zadeklarowana – a będzie to związane z dokonaniem transakcji objętej obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej (czyli pomiędzy podmiotami powiązanymi)

i jednocześnie

  • podatnik nie przedstawi dokumentacji podatkowej

to organ podatkowy do różnicy wartości (tj. wartości zadeklarowanej przez podatnika i wartości oszacowanej przez organ podatkowy) może zastosować sankcyjną stawkę podatku wg stawki 50 %.

A contrario zatem – jeśli organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej ustali, że ceny zastosowane w kontaktach pomiędzy podmiotami powiązanymi nie były rynkowe, a tym samym jeden z podmiotów wykazał niższy dochód albo wyższą stratę, to jeśli podmioty te przedstawią organowi dokumentację podatkową – odpowiadającą przepisom – wówczas organ podatkowy nie będzie mógł zastosować sankcyjnej stawki podatku, tj. podatku wg stawki 50 %. Zastosowanie w takim stanie rzeczy będzie mogła znaleźć jedynie stawka zwykła tzn. np. 19 % (dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi będącymi osobami prawnymi).

Warto zatem przemyśleć stworzenie dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi (także wstecznie), aby mieć możliwość skorzystania z możliwości jakie zapewniają przepisy prawa.

***

Więcej na ten temat na blogu “O cenach transferowych”.

 

Polecane wpisy