Zostańmy w kontakcie

Prawo spółek

Czym jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?

Każdy o nim słyszał, nie każdy jednak wie na czym on polega. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to rozwiązanie mające na celu wesprzeć zatrudnianych w firmie pracowników. To także sposób na kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy. Na czym polega tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

Opublikowany

dnia

ZFŚS

Czym jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych? 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) to fundusz na którym gromadzone są środki pracodawcy, które przekazywane są pracownikom w ramach wsparcia socjalnego.  

Istnieje jednak możliwość powołania Funduszu także przy mniejszej liczbie pracowników, wpływ na to mogą mieć organizacje związkowe lub może być to decyzja samego pracodawcy.  

Pieniędzmi zgromadzonymi w ramach funduszu dysponuje pracodawca i to on decyduje o ich przeznaczeniu. Podstawą jest jednak regulamin ZFŚS uzgodniony ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników.   

Fundusz tworzony jest z corocznego odpisu podstawowego naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Odpis ten wynosi najczęściej 37,5%. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, w roku poprzednim bądź w drugim półroczu roku poprzedniego (wyjątek stanowią pracownicy młodociani, pracownicy wykonujący prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze). 

Ogólne zasady przyznawania świadczeń socjalnych 

Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych reguluje Ustawa z dnia a 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 746) Ustawa ta określa nie tylko zasady tworzenia Funduszu przez pracodawców lecz także to, komu przysługuje prawo korzystania ze zgromadzonych w ramach funduszu pieniędzy. Najważniejsze jest tzw. kryterium socjalne. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy: 

„Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu”.  

Wartość świadczenia przyznawanego pracownikowi zależna jest więc od wielu czynników. Należy pamiętać o tym, żeby przyznawane kwoty/świadczenia były różnej wartości. W innym przypadku organy podatkowe mogą uznać owe świadczenie jako premię dla pracowników a nie formę zapomogi.  

Stworzony przez pracodawcę Fundusz musi posiadać swój regulamin, którym zawarte zostaną zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania ich na poszczególne cele. 

Z Funduszu korzystać mogą, po wcześniejszym złożeniu wniosku: 

 • pracownicy i ich rodziny,
 • emeryci i renciści, będący byłymi pracownikami oraz ich rodziny,
 • pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym, 
 • członkowie rodzin po zmarłych pracownikach oraz byłych pracownikach, jeżeli byli na ich utrzymaniu. 

Przykładowe wykorzystanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Pomysłów na wykorzystanie pieniędzy zebranych w ramach Funduszu jest wiele. Oprócz podstawowej pomocy w formie pieniężnej, świadczenia te mogą przybrać chociażby formę dofinansowania urlopów czy organizacji kolonii dla dzieci. Często spotykane jest sfinansowanie uczestnictwa osób uprawnionych w wydarzeniach kulturalno-oświatowych (np. poprzez zakup biletów do kina czy teatru) lub sportowo-rekreacyjnych (poprzez zakup karnetów na basen czy siłownię). 

Szczególnie okres Mikołajek, Świąt Bożego Narodzenia czy karnawału sprzyja wydatkowaniu środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Najczęściej pracodawcy wydają ww. środki na prezenty świąteczne, paczki żywnościowe, bony czy karnety. Oczywiście również i ci pracodawcy, którzy nie posiadają ZFŚS traktują w wielu przypadkach okres świąteczny wyjątkowo, finansując prezenty dla pracowników i współpracowników.  

Korzyści wynikające z posiadania funduszu 

Korzyści z funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą być różnego typu. Dla pracodawcy odpisy na Fundusz stanowią koszty uzyskania przychodów. Im większe koszty podatkowe, tym mniejszy podatek. Ważny jest jednak w szczególności cel posiadania Funduszu, a zatem możliwość wsparcia osób faktycznie potrzebujących pomocy. Dla pracowników to nie tylko paczki świąteczne, ale i świadomość, że w trudnych sytuacjach mogą liczyć także na pomoc finansową pracodawcy. Korzyść jest zatem obopólna.   

Advertisement

Powołanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, nawet w przypadku gdy nie jest on wymagany, jest zatem czymś, co warto przemyśleć.  

Temat Funduszu i finansowania wydatków z ZFŚS pojawia się zwłaszcza w okresach świątecznych. Osoby zainteresowane tym, co i w jaki sposób może być sfinansowane ze środków ZFŚS w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, zapraszam do lektury mojego e-booka „Podatkowe rozliczenia świąteczno-noworocznych wydatków firmowych. Edycja 2021”. W publikacji tej nie ograniczam się jednak wyłącznie do firm posiadających Fundusz, ale także omawiam sytuację podatkową tych przedsiębiorców, którzy dotychczas nie zdecydowali się na Fundusz. Zatem dla każdego coś – mam nadzieję – intersującego.  

wydatki świąteczne

Czytaj dalej
Advertisement
Kliknij żeby skomentować

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POMAGAM UKRAINIE

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?