Tag: ZFŚS

pracownicy tarcza 4.0

Pracownicy a tarcza 4.0 (cz. I)

Kolejna z „tarcz” antykryzysowych – Tarcza 4.0 – wynikająca z Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw – wprowadza istotne zmiany w prawie pracy. Księgowi i kadrowi mogą mieć zatem pełne ręce roboty. W tym momencie Tarcza 4.0 jest na etapie prac ustawodawczych, tym niemniej zmiany w zakresie prawa pracy jakie przewiduje są znaczące.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: PRACA, | Data: .