Zostańmy w kontakcie

Prawo podatkowe

Wynagrodzenie dla komplementariusza w spółce komandytowej

Podmioty funkcjonujące w formule spółki komandytowej mają czasami kłopot z tym czy komplementariusz w spółce komandytowej może pobierać wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki i jej reprezentowanie. Dotyczy to zarówno komplementariuszy będących osobami fizycznymi jak i osobami prawnymi. Wynagrodzenie dla komplementariusza w spółce komandytowej – gdzie zatem jest problem?

Opublikowany

dnia

wynagrodzenie dla komplementariusza

Jaki przepis reguluje kwestię wynagrodzenia dla komplementariusza spółki komandytowej?

Znacząca część regulacji dotyczących funkcjonowania spółek komandytowych znajduje się w przepisach dotyczących spółek jawnych.

Wśród tych przepisów znajduje się przepis art. 46 KSH. Z przepisu tego wynika, że:

Za prowadzenie spraw spółki wspólnik nie otrzymuje wynagrodzenia.

Na pierwszy rzut oka z regulacji tej wynikałoby, że wspólnik nie może uzyskiwać wynagrodzenia od spółki za prowadzenie jej spraw.

Tak jednak wcale nie jest. Przepis ten ma bowiem charakter dyspozytywny.

Co oznacza, że przepis regulujący kwestię wynagrodzenia dla komplementariusza spółki komandytowej ma charakter dyspozytywny?

Wyjaśnienie w tym konkretnym przypadku zawiera art. 37 § 1 KSH.

Wynika z niego, że przepisy Rozdziału 3 Działu I Tytułu II KSH – a wśród nich także art. 46 KSH – mają zastosowanie, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej.

Zatem ww. przepis ma zastosowanie, tj. wyłącza możliwość ustalenia wynagrodzenia dla wspólnika i także komplementariusza za prowadzenie spraw spółki, chyba że umowa spółki stanowić będzie inaczej.

Innymi słowy nie jest to przepis bezwzględnie obowiązujący, ponieważ wspólnicy mogą uregulować te kwestie odmiennie w samej umowie spółki.

Zatem czy wynagrodzenie dla komplementariusza w spółce komandytowej może zostać wprowadzone?

Jak najbardziej tak, jeśli w umowie spółki wspólnicy przewidzieli taką możliwość.

Z doktryny prawa wynika, że:

W związku z powyższym, wspólnicy mogą w umowie spółki wprowadzić zasadę, że wspólnik prowadzący sprawy spółki ma prawo do wynagrodzenia. Wysokość tego wynagrodzenia może zostać określona w umowie spółki. Umowa spółki może również upoważniać do określenia wysokości wynagrodzenia jednego lub kilku wspólników. Wynagrodzenie dla wspólnika prowadzącego sprawy spółki może zostać określone w wysokości stałej lub prowizyjnej. Ponadto wysokość wynagrodzenia z tytułu prowadzenia spraw spółki nie musi być taka sama dla wszystkich wspólników prowadzących sprawy spółki (Litwińska-Werner, Komentarz KSH, 2007, art. 46, Nb 2; Rodzynkiewicz, Komentarz KSH, 2013, s. 102). – komentarz do art. 46 KSH red. Jara 2019, wyd. 22/B. Borowy.

A co z podatkami?

Możliwość wypłacania przez spółkę komandytową wynagrodzenia za prowadzenia spraw spółki potwierdza też orzecznictwo NSA. Np. z wyroku NSA z dnia 6 marca 2015 r. sygn. I FSK 170/14 wynika, że:

Czynności polegające na prowadzeniu spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez jej komplementariusza będącego spółką kapitałową, wykonywane za wynagrodzeniem, są usługami w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 710), wykonywanymi przez podatnika prowadzącego samodzielnie działalność gospodarczą, a w konsekwencji podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Orzeczenie to potwierdza, że:

  1. także w spółce komandytowej komplementariuszowi – spółce kapitałowej może zostać przyznane wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki
  2. owo prowadzenie spraw spółki jest traktowane jako usługa i stosownie do tego opodatkowane podatkiem VAT.

Masz pytania merytoryczne co do kwestii podatkowych bądź prawnych w spółce komandytowej? Albo inne zagadnienia prawno-podatkowe nurtują Cię w codziennej pracy?

Zapraszam do współpracy,

Małgorzata Gach radca prawny i doradca podatkowy KrakówMałgorzata Gach
radca prawny, doradca podatkowy
partner w kancelarii prawnej GACH MIZIŃSKA
kierujący praktyką podatkirestrukturyzacjeaudyty
autorka blogów prawno-podatkowych
prawo-dla-ksiegowych.pl
podatkiwspolkach.pl
ocenachtransferowych.pl
T: +48 668 017 219
E: m.gach@gm-legal.pl lub kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl
linkedin.com/in/malgorzata-gach

 


POLECAM UWADZE:

SPRAWNA SPÓŁKA MŚP CZ. 2


 

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/
  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/

Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?