Tag: wyroki

wynagrodzenie dla komplementariusza

Wynagrodzenie dla komplementariusza w spółce komandytowej

Podmioty funkcjonujące w formule spółki komandytowej mają czasami kłopot z tym czy komplementariusz w spółce komandytowej może pobierać wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki i jej reprezentowanie. Dotyczy to zarówno komplementariuszy będących osobami fizycznymi jak i osobami prawnymi. Wynagrodzenie dla komplementariusza w spółce komandytowej – gdzie zatem jest problem?

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: PODATKI, SPÓŁKI, | Data: .

[wpis gościnny] Zbycie centrum handlowego lub biurowca to jednak dostawa budynku a nie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

W ostatnim czasie wydane zostało bardzo interesujące orzeczenie NSA. Chodzi tutaj o wyrok NSA z dnia 24.11.2016 r. (sygn. akt I FSK 1316/15). Sprawa dotyczyła prostej generalnie sprawy ale mającej istotne skutki w zakresie podatku VAT. Chodziło w skrócie o status podatkowy w zakresie VAT nabycia przez spółkę dwóch nieruchomości, w tym biurowca. W okresie późniejszym doszło także do nabycia wyposażenia znajdującego się w budynkach. W zakresie tak ukształtowanej dostawy organy podatkowe oraz sąd administracyjny I instancji przyjęli, że przedmiotem dostawy jest zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: PODATKI, | Data: .

Jak sprzedać udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Decydując się na sprzedaż udziałów w spółce z o.o. poza ustaleniem ceny i warunków płatności, pamiętać trzeba jeszcze o formie, w której taka umowa musi być zawarta, żeby rodziła wszystkie skutki prawne. W przypadku udziałów w spółce z o.o. formę czynności prawnej określa art. 180 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tym przepisem zbycie udziałów w spółce z o.o. wymaga formy z podpisem notarialnie poświadczonym.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: SPÓŁKI, | Data: .