Zostańmy w kontakcie

#Nowy Ład

Nowy Ład: Projektowane zmiany w uldze badawczo-rozwojowej (3)

W dniu 1 października 2021 r. Sejm RP przyjął nowelizację ustaw podatkowych w ramach Nowego Ładu. Dziś część dotycząca tematu ulgi innowacyjnej.

Opublikowany

dnia

ulgi innowacyjnej ; prawo dla księgowych

Zobacz:

Przypomnijmy …

W dwóch poprzednich artykułach: Nowy Ład: Projektowane zmiany w uldze badawczo-rozwojowej (1)Nowy Ład: Projektowane zmiany w uldze badawczo-rozwojowej (2) zostały przedstawione proponowane zmiany w obu ustawach podatkowych dotyczące ulgi innowacyjnej dla firm w zakresie ulgi B+R w ramach Nowego Ładu.

Były to:

  • projektowany art. 26e ust. 7 ustawy o PIT oraz art. 18d ust. 7 ustawy o CIT,
  • projektowany art. 26e ust. 8 ustawy o PIT i art. 18d ust. 8 ustawy o CIT,
  • projektowany art. art. 30ca ust. 9a ustawy o PIT i 24d ust. 9a ustawy o CIT.

Istotne!

Na temat ulgi B+R powstał E-book: „Ulga badawczo-rozwojowa – koszty kwalifikowane – interpretacje podatkowe”. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o e-booku lub zajrzeć do jego spisu treści, wystarczy kliknąć w baner poniżej.

Ulga B+R

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników – dla kogo?

W zakresie ulgi podatkowej na badania i rozwój pozostała jeszcze ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników. Jest ona adresowana do przedsiębiorców – podatników PIT i CIT, którzy w swoich firmach prowadzą działalność B+R oraz zatrudniają osoby fizyczne na stanowiskach badawczo- rozwojowych, np. pracowników naukowych, kadrę inżynieryjno – techniczną. Jej przyszła regulacja prawna znajduje się w art. 26eb ustawy o PIT oraz w art. 18db ustawy o CIT.

Którzy przedsiębiorcy będą mogli w przyszłości skorzystać z niniejszej ulgi innowacyjnej?

W świetle proponowanego zapisu w dodanym art. 26eb ust. 1 ustawy o PIT będą to podatnicy, którzy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ponieśli za rok podatkowy stratę lub osiągnęli „dochód niższy od kwoty przysługującego w roku podatkowym odliczenia na podstawie art. 26e (…)” tj. odliczeń z tytułu kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

Mogą oni wtedy  „pomniejszyć kwotę podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego (…)”.

Tak będzie w przypadku zatrudnienia osób fizycznych w ramach:

1) stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy  oraz  wypłacanego  przez  podatnika  zasiłku  pieniężnego  z  ubezpieczenia społecznego;

2) wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło;

3) praw autorskich (projektowany art. 26eb ust. 2 ustawy o PIT).

Jacy to mają być pracownicy?  

Planowany art. 26eb ust. 3 ustawy o PIT stanowi:

Przez osoby fizyczne, (…) rozumie się osoby fizyczne bezpośrednio zaangażowane w działalność badawczo-rozwojową, których czas:

1) pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostający w ogólnym czasie pracy w danym miesiącu wynosi co najmniej 50 % lub 

2) przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu, pozostający w całości czasu przeznaczonego na wykonanie tej usługi wynosi co najmniej 50%.

Podsumujmy…

„Wytworzenie własności intelektualnej (np. patentów czy wdrożenie innowacji) wymaga zatrudnienia strategicznych pracowników o wybranych wysokich kompetencjach. W ramach nowej ulgi ich wynagrodzenia będą szczególną kategorią wydatków kwalifikowanych” – podkreśla Ministerstwo Finansów [1] .

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników ułatwiłaby przedsiębiorcom zatrudnianie u siebie najlepszych specjalistów i proponowanie im satysfakcjonującego wynagrodzenia i zapewnienie lepszych warunków pracy. W ten sposób można będzie ich zatrzymać w Polsce.

Źródło:

Objaśnienie:

[1] Ministerstwo Finansów, Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników – Polski Ład(dostęp w dniu 14 października 2021 r.),

Małgorzata Gach

Wanda Książek

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/
  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/

Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?