Zostańmy w kontakcie

#Nowy Ład

Nowy Ład: Projektowane zmiany w uldze badawczo-rozwojowej (2)

W poprzednim artykule dotyczącym projektowych zmian w uldze badawczo-rozwojowej omówiłyśmy proponowane zmiany w ustawie PIT i CIT w ramach Nowego Ładu dotyczące ulgi badawczo – rozwojowej (ulga B+R). Dzisiejszy artykuł przedstawia możliwość łączenia ulgi B+R z preferencyjnym opodatkowaniem dochodów z praw własności intelektualnej IP BOX zgodnie z projektowanymi zmianami ustawowymi.

Opublikowany

dnia

zmiany ulga B+R

Wszystkie informacje z poprzedniego artykułu znajdziecie pod linkiem:

Istotne!

Na temat ulgi B+R powstał E-book: „Ulga badawczo-rozwojowa – koszty kwalifikowane – interpretacje podatkowe”. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o e-booku lub zajrzeć do jego spisu treści, wystarczy kliknąć w baner poniżej.

Ulga B+R

Przypomnijmy …

Oprócz ulgi B+R podatnicy mogą korzystać z preferencji podatkowej IP BOX  (Innovation Box). Ta ulga podatkowa została  wprowadzona do obu ustaw podatkowych z dniem 1 stycznia 2019 r. Polega na opodatkowaniu kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową wynosząca 5% podstawy opodatkowania [1].

Sprawdź:

W obecnym stanie prawnym podatnik musi wybrać z której z wymienionych ulg chce skorzystać, spełniając jednocześnie wymagane warunki ustawowe.

„Nie  jest  zatem  możliwe równoczesne stosowanie ulgi B+R oraz preferencyjnej stawki IP Box w stosunku do jednego (tego samego) dochodu. (…) Wynika to wprost z reguły,  zgodnie  z  którą  koszty  uzyskania  przychodu  uwzględnione  przez  podatnika  przy obliczaniu dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych (m.in. ulga B+R) nie mogą zostać po  raz  drugi  uwzględnione  na  potrzeby  obliczenia  dochodu  opodatkowanego  na  zasadach szczególnych (np. z kwalifikowanych IP)” – przypomina Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu projektowanej ustawy nowelizującej.

Czy w ramach Nowego Ładu podatnik będzie mógł jednocześnie stosować obie ulgi podatkowe ?

W zakresie Nowego Ładu podatnik będzie mógł łączyć ulgę B+R z preferencją podatkową IP BOX w ramach tego samego dochodu.

W wyniku nowelizacji obu ustaw podatkowych art. 30ca ust. 9a ustawy o PIT może uzyskać następującą treść:

 9a. Od dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej podatnik może odliczyć  koszty  kwalifikowane  określone w art. 26e ust. 2–3b,  które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia przez podatnika tego prawa, przy czym  przepisy  art.  26e  ust.  1  zdanie  drugie  i  ust.  3c–10 stosuje się odpowiednio.

Natomiast art. 24d ust. 9a ustawy o CIT może stanowić:

9a. Od dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej podatnik może  odliczyć  koszty  kwalifikowane  określone  w  art.  18d  ust.  2–3b,  które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub  ulepszenia przez podatnika tego prawa,  przy  czym  przepisy  art.  18d  ust.  1  zdanie  drugie  i  ust.  3c–9  stosuje się odpowiednio.

W uzasadnieniu podkreślono, że wprowadzana jest regulacja, która umożliwia  „podatnikowi  osiągającemu  dochody z kwalifikowanych  IP  i  opodatkowującemu  je  preferencyjną  5%  stawką  podatkową, korzystanie jednocześnie z odliczenia w ramach ulgi B+R. (…).

(…) Zgodnie  z  propozycją,  podatnik  komercjalizujący  wyniki  prac  badawczo-rozwojowych i osiągający  z  nich  dochody  kwalifikowane  w  rozumieniu  przepisów  o  IP  Box  nie  będzie zobligowany  do  dokonania  wyboru,  na  koniec  roku  podatkowego,  pomiędzy  dwoma „wykluczającymi się” (o czym mowa powyżej) preferencjami. Proponowana zmiana umożliwi bowiem ich symultaniczne stosowanie.

Projekt  wprowadza  możliwość  odliczania  przez  podatnika  kosztów  uzyskania  przychodów poniesionych na działalność B+R (kosztów kwalifikowanych), o których mowa w art. 26e ustawy PIT  (odpowiednio art. 18d ustawy CIT) od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, ustalonego zgodnie z art. 30ca ust. 7 ustawy o PIT (odpowiednio art. 24d ust. 7 ustawy CIT).

(…) Zatem odliczenie kosztów kwalifikowanych możliwe będzie w stosunku do  tych kosztów uzyskania przychodu, które są związane z danym  kwalifikowanym IP, poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, która doprowadziła do jego wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia.

Jednocześnie proponowana regulacja wskazuje na odpowiednie stosowanie art. 26e ustawy PIT (odpowiednio art. 18d ustawy CIT), określającego zasady i warunki dokonywania odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową”.

Jeśli ww. przepisy staną się obowiązującym prawem, może to spowodować dalszy wzrost zainteresowania badaniami naukowymi i działalnością innowacyjną, co z kolei  może się przełożyć na wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorców.

Źródło:

Objaśnienie:

[1] Ulga IP BOX została uregulowana w art. 30ca ustawy o PIT oraz w art. 24d ustawy o CIT.

 

Małgorzata Gach

Wanda Książek

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/
  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/

Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?