Zostańmy w kontakcie

#Nowy Ład

Nowy Ład: Projektowane zmiany w uldze badawczo – rozwojowej (1)

Przyjęta przez Sejm w dniu 1 października 2021 nowelizacja ustaw podatkowych w ramach Nowego Ładu wprowadza pakiet ulg innowacyjnych dla firm. W dzisiejszym artykule przedstawiamy przyjęte przez Sejm zmiany w ustawach PIT oraz CIT dotyczących ulgi na badania i rozwój (ulga B+R).

Opublikowany

dnia

ulga B+R

Na temat przyjętej przez Sejm nowelizacji owych ustaw pisaliśmy już w artykule: Nowy Ład:  Sejm przyjął nowelizację PIT, CIT i innych ustaw – czas na Senat

Przypomnijmy …

W polskim prawie podatkowym ulga B+R istnieje od 2016 r. Przysługuje ona podatnikom (przedsiębiorcom), którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową i ponoszą z tego tytułu określone wydatki. Ulga B+R pozwala przedsiębiorcy odliczyć od podstawy opodatkowania (dochód) ustawowe [1] koszty kwalifikowane, czyli wydatki  poniesione w roku podatkowym na działalność badawczo-rozwojową, które wcześniej zostały przez niego zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Zobacz:

Istotne!

Na temat ulgi B+R powstał E-book „Ulga badawczo-rozwojowa – koszty kwalifikowane – interpretacje podatkowe”. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o e-booku lub zajrzeć do jego spisu treści, wystarczy kliknąć w baner poniżej.

ulga B+R

W zakresie ulgi badawczo- rozwojowej  zostanie zwiększona kwota przysługującego odliczenia

W bieżącym roku podatkowym podatnicy PIT i CIT, którzy posiadają status centrum badawczo-rozwojowego (CBR) mogą odliczyć od podstawy opodatkowania 150%, kosztów kwalifikowanych, które zostały poniesione na działalność badawczo-rozwojową.

Natomiast podatnicy niemający statusu CBR mogą odliczyć koszty kwalifikowane w  wysokości  100%.

Po zmianie przepisów niniejsi podatnicy będą mogli odliczyć w ramach ulgi B+R wydatki kwalifikowane w wysokości 200%.

W wyniku nowelizacji ustaw podatkowych w ramach Nowego Ładu art. 26e ust. 7 ustawy o PIT oraz art. 18d ust. 7 ustawy o  CIT mogą otrzymać nową treść:

7. Kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć: 1) w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – 200% kosztów, o których mowa w ust. 2–3a;

2) w przypadku pozostałych podatników, o których mowa  w  ust.  3a  –  200% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1–4a i ust. 2a–3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;

3) w przypadku pozostałych podatników – 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2–5, ust. 2a i 3, oraz 200% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 1a.

Projektodawca uzasadnia zmianę w ten sposób: „Projektowane rozwiązanie wprowadza dla CBR możliwość odliczenia w ramach ulgi B+R kosztów kwalifikowanych    wymienionych  w  ustawach  podatkowych  w  wysokości  200%, również kosztów kwalifikowanych dotyczących  uzyskania i  utrzymania  patentu, o których mowa powyżej”.

Advertisement

Zmiana w odliczeniach  z  tytułu  kosztów  kwalifikowanych  związanych  z  działalnością badawczo-rozwojową

W obowiązującym stanie prawnym z dyspozycji zawartej w art. 26e ust. 8  ustawy o PIT i  art. 18d ust. 8 ustawy o CIT wynika, że odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę lub gdy wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczeń tych – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

W tym przypadku istotny jest dochód uzyskany przez podatnika w tym okresie.

Projekt przewiduje nowe brzmienie tychże przepisów:

8.  Odliczenia  dokonuje  się  w  zeznaniu  za  rok  podatkowy,  w  którym poniesiono  koszty  kwalifikowane.  W  przypadku  gdy  podatnik  poniósł  za  rok podatkowy  stratę  albo  wielkość  dochodu  podatnika  jest  niższa  od  kwoty przysługujących  mu  odliczeń,  odliczenia  –  odpowiednio  w  całej  kwocie  lub  w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. Dokonując odliczenia, o którym mowa w zdaniu drugim, uwzględnia się kwoty pomniejszeń, o których mowa w art. 26eb ust. 1.

W uzasadnieniu projektowanej ustawy czytamy: „Projekt wprowadza możliwość odliczenia przez podatnika będącego płatnikiem od zaliczek na podatek  dochodowy  oraz  zryczałtowanego  podatku  dochodowego,  potrącanych  należności z dochodów (przychodów) osób fizycznych zatrudnionych u podatnika na podstawie umowy o pracę  lub  umów  cywilno-prawnych,  z  tytułu  kosztów  kwalifikowanych  działalności badawczo-rozwojowej, których podatnik nie odliczył ponieważ poniósł stratę albo wysokość dochodu była niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń. 

Podatnik będący płatnikiem, który prowadzi działalność B+R będzie mógł odliczyć od zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego koszty kwalifikowane potrącane z dochodów (przychodów) osób fizycznych zatrudnionych u niego na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych, czy też praw autorskich, których nie odliczył od swojego dochodu w zeznaniu rocznym w ramach odliczenia ulgi B+R. (…).

Wysokość odliczenia została ograniczona do kwoty odpowiadającej:

1) iloczynowi najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1,  oraz  nieodliczonego  na  podstawie  art.  26e  odliczenia  –  w  przypadku  podatnika opodatkowanego według zasad określonych w art. 27 ust. 1 (ustawa o PIT) albo 

2) 19% nieodliczonego na podstawie art. 26e odliczenia – w przypadku podatnika opodatkowanego według zasad określonych w art. 30c (w przypadku podatników PIT).

3) iloczynowi kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym (w przypadku podatników CIT).

Możliwość skorzystania z odliczenia (pomniejszenia) dotyczy przypadków, kiedy  dochody (przychody)  pracowników,  czy  osób  zatrudnionych  na  podstawie  umowy  cywilnoprawnej, pochodzą z tytułu:

Advertisement
  • stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku  pracy  oraz  wypłacanego  przez  podatnika  zasiłku  pieniężnego  z  ubezpieczenia społecznego,
  • wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, czy praw autorskich.”

Na temat możliwości łączenia ulgi B+R z preferencyjnym opodatkowaniem dochodów z praw własności intelektualnej IP BOX napiszemy w drugiej części artykułu.

 

Źródło: https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/A8566521AD17EECEC125874A006F1417/%24File/1532.pdf

Objaśnienie:

[1] Koszty kwalifikowane zostały podane w art. 26e ust. 2 – 3 ustawy o PIT oraz z art.18d ust. 2 – 3 ustawy o CIT

Małgorzata Gach

Wanda Książek

 

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?