Zostańmy w kontakcie

#Poznaj się na spółkach

Nie zapomnij zaktualizować Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych!

W dniu 13 października 2019 r. weszła w życie Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132), która wprowadziła Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Od tej pory każdy może uzyskać wiedzę na temat tego, kto faktycznie decyduje w sprawach danego podmiotu. Jest tak o ile dane w CRBR są systematycznie aktualizowane.

Opublikowany

dnia

beneficjentów rzeczywistych

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – podstawowe informacje

O tym kim jest beneficjent rzeczywisty oraz jakie dane można w tym systemie znaleźć pisałam już w artykule: Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już od 13 października 2019 r.

Od czasu pojawienia się tego artykułu zmieniła się jednak treść Ustawy m.in. za sprawą nowelizacji z dnia 30 marca 2021 r. W związku z tą nowelizacją, obowiązek zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do CRBR objął zupełnie nowe rodzaje podmiotów. Począwszy od dnia 31 października 2021 do zgłoszenia zobligowane będą dodatkowo:

 • trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu
 • spółki partnerskie;
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
 • spółki europejskie;
 • spółdzielnie;
 • spółdzielnie europejskie;
 • stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego

A więc, od dnia 31 października 2021 r. lista podmiotów podlegających obowiązkom z zakresu Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych obejmować będzie: spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne, spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych), trusty, spółki partnerskie, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spółki europejskie, spółdzielnie, spółdzielnie europejskie oraz  stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Terminy wpisu do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych są ważne

Bardzo ważnym jest, aby nie przekroczyć terminów wpisu do CRBR.

Podmiotom, które zostaną objęte obowiązkami z Ustawy od 31 października 2021 r., a które jednocześnie zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed tą datą, przysługuje okres przejściowy wynoszący 3 miesiące, liczone od daty wejścia w życie zmiany Ustawy.

WAŻNE!

Nowe rodzaje podmiotów objętych obowiązkiem wpisu do CRBR mają czas na dokonanie wpisu do dnia 31 stycznia 2022 r.

W przypadku zaś nowych podmiotów oraz podmiotów, w których beneficjenci się zmienili, termin wpisu/zmiany wpisu do CRBR reguluje Art. 60 ust. 1 Ustawy:

Informacje, o których mowa w art. 59, są zgłaszane do Rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółek wymienionych w art. 58 do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku zmiany przekazanych informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany.

WAŻNE!

Pamiętaj że zmiana danych ujawnionych w Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych wymaga aktualizacji, masz na to 7 dni od daty zmiany.

Konsekwencje niedopełnienia obowiązków związanych z wpisem lub zmianą wpisu w Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Przekroczenie terminów wynikających z przepisów prawa a dotyczących wpisu lub zmiany wpisu w Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych może wiązać się z naliczeniem kary pieniężnej.

Nowelizacja rozszerzyła także ich zakres, w wyniku czego „Spółki wymienione w art. 58, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia informacji, o których mowa w art. 59, w terminie wskazanym w ustawie, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł.”

 

Dlatego też przypominamy o rejestracji! Poniżej pobrać można przygotowaną bezpłatną instrukcję wprowadzania zmian do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Małgorzata Gach

Agnieszka Gach

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/
 • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/

Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?