Zostańmy w kontakcie

#Nowy Ład

Aktualizacja e-booka pt. “NOWY ŁAD – Praca wspólnika na rzecz spółki”

Powracając do tematu Nowego Ładu prezentujemy aktualizację e-booka dotyczącego powtarzających się świadczeń niepieniężnych, rozwiązania możliwego do wykorzystania m.in. w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Chcesz dowiedzieć się więcej?

Opublikowany

dnia

powtarzajace się świadczenia niepieniężne

Nowy Ład i wprowadzone za jego pomocą zmiany w tym m.in. w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne zmusiły przedsiębiorców do poszukiwania nowych alternatywnych rozwiązań w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych zaczęto rozważać rozwiązanie, jakim było nałożenie na wspólników tychże spółek obowiązku wykonywania określonych czynności na rzecz spółki za wynagrodzeniem.

Powtarzające się świadczenia niepieniężne regulowane są w art. 176 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1467) w zakresie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w art. 356 K.s.h. w zakresie spółek akcyjnych. Zgodnie z nimi wynagrodzenie w ramach powtarzających się świadczeń niepieniężnych otrzymywać mogą wspólnicy spółki z o.o. oraz akcyjnej. Z przepisów tych nie mogą natomiast korzystać np. wspólnicy spółek komandytowych czy jawnych.

Ważne jest, że:

 • Świadczenia wspólnika muszą mieć charakter powtarzalny oraz niepieniężny,
 • Obowiązek takich świadczeń musi być wpisany do umowy i powiązany de facto z udziałami takiego wspólnika,
 • Wynagrodzenie z tytułu takich świadczeń musi być wypłacane nawet, jeśli spółka nie ma zysku i musi mieć charakter rynkowy,

Powtarzające się świadczenia niepieniężne dają przy tym co potwierdzają oficjalne interpretacje – korzyści z punktu widzenia Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jak również ustawy regulującej składki zdrowotne.

Warto zatem przemyśleć ww. rozwiązanie. Konieczne jest przy tym poznanie zarówno plusów jak i minusów wprowadzenia zapisów o pracy wspólnika na rzecz spółki.

Na początku tego roku na łamach „Prawa dla księgowych” wydany został e-book „NOWY ŁAD. Praca wspólnika na rzecz spółki, powtarzające się świadczenia niepieniężne”. Dziś prezentujemy kolejny e-book, będący aktualizacją i uzupełnieniem danych w nim zawartych. Nowa wersja e-booka przedstawia sposób interpretacji przepisów dotyczących powtarzających się świadczeń niepieniężnych ze strony organów podatkowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak również Prezesa NFZ. Wszystko w oparciu o najnowsze stanowiska ww. organów (listopad 2022 r.). Więcej informacji na temat e-booka znajdziesz poniżej.

POMAGAM UKRAINIE

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?