Możliwe rozszerzenie listy zawodów uprawniających do 50 % kosztów uzyskania przychodów

We wpisie z grudnia 2017 r. informowałam o zmianie zapisów w zakresie możliwości stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów do przychodów niektórych twórców, sygnalizując jednocześnie, że nasz ustawodawca podatkowy chyba zapomniał o kilku zawodach czy profesjach o niewątpliwe twórczym charakterze. Zdaje się, że Ministerstwo Finansów stało się adresatem szeregu skarg i wniosków w tym zakresie, ponieważ obecnie procedowana jest zmiana art. 22 ust. 9b Ustawy o PIT. Chodzi tu o projekt z dnia 18 stycznia 2018 r. ustawy o zmianie ustaw o podatkach dochodowych.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, PODATKI, | Data: . Tagi: , , , , , ,
50%koszty uzyskania przychodów Małgorzata Gach Kancelaria Gach Mizińska

Najbardziej istotne – projektowane na chwile obecną zmiany w zakresie stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów

Polegać mają na objęciu wyższymi kosztami:

  • działalności twórczej w zakresie literatury – do tej pory przepis literalnie ograniczał się tylko do literatury pięknej. To z kolei rodziło wątpliwości dlaczego np. twórcy książek fachowych mają być traktowani gorzej niż autorzy powieści,
  • twórców gier komputerowych – dotychczas 50 % kosztami uzyskania przychodu był objęci tylko autorzy programów komputerowych. Gra komputerowa to jednak nie to samo co program komputerowy,
  • inżynierów budowlanych – do tej pory żadna taka kategoria nie była ujmowana w zestawieniu; z pewnością jednak pojawić się mogą pytania dlaczego tylko taka kategoria inżynierów została objęta preferencjami podatkowymi,
  • dodano także np. działalność konserwatorską i muzealniczą oraz twórców w zakresie praw zależnych dopracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia,
  • usunięto natomiast działalność publicystyczną, najprawdopodobniej ze względu na zmiany w zakresie działalności literackiej,
  • pozostawiono w dotychczasowym brzmieniu działalność badawczo-rozwojową i naukowo-dydaktyczną, mimo istniejących wątpliwości co te pojęcia oznaczają,
  • dalej natomiast brak w zestawieniu wyraźnego wskazania jak np. traktować grafików komputerowych.

Uzasadnienie do zmian ustawowych niczego niestety dodatkowo nie wyjaśnia. Wskazano tylko, że z uwagi na to, iż dotychczasowe brzmienie

budziło wątpliwości wśród przedstawicieli zawodów twórczych zaproponowano przeredagowanie i dodanie dziedzin m.in. w zakresie inżynierii budowlanej, tłumaczeń czy gier komputerowych.

Ze względu na bardzo wczesny etap prac nad ustawą wszelkie zmiany są jeszcze możliwe.

Dla pocieszenia zmienione przepisy miałyby obowiązywać z mocą od 1 stycznia 2018 r.

Proces legislacyjny dostępny TUTAJ.

Czytaj także artykuł z grudnia 2017 r. pt. Nowe koszty uzyskania przychodów przy przeniesieniu praw autorskich.

Polecane wpisy