Zostańmy w kontakcie

Prawo podatkowe

Czy koszty usług świadczonych przez firmę małżonka mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?

Niejednokrotnie małżonkowie nawet objęci wspólnością majątkową małżeńską pozostają ze sobą w kontraktach gospodarczych tj. np. mąż świadczy określone usługi na rzecz firmy małżonki i odwrotnie. W takich sytuacjach pojawić się może pytanie czy nie ma przeszkód, aby kwoty z faktur VAT wystawionych przez małżonka mogły być zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodu.

Opublikowany

dnia

Koszty usług świadczonych przez firmę małżonka jako koszty uzyskania przychodów? 

Tematem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów usług współmałżonka zajmował się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 15 kwietnia 2022 r. sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.2.2022.3.MGR. 

Wniosek o interpretację podatkową w tej sprawie złożyła prawniczka, którą niepokoiła kwestia rozliczenia usług świadczonych na rzecz prowadzonej przez nią firmy, przez jej męża (również prawnika) w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Małżonków łączyła  przy tym wspólność majątkowa małżeńska.  

Podatniczka postanowiła zapytać organ interpretacyjny, czy wynagrodzenie na rzecz firmy jej męża może stanowić dla niej koszt podatkowy. Dodatkowo we wniosku prawniczka wskazała, że wynagrodzenie ustalane przez małżonków będzie wyliczane zgodnie z przyjętymi i obowiązującymi na rynku stawkami, a jego wysokość będzie zależeć od ilości poświęconych na pracę godzin, zawartych w wystawionej przez męża fakturze VAT. 

Uzasadniając swoje stanowisko, podatniczka wskazała, że w jej przekonaniu w tym przypadku występują dwa „odrębne podmioty gospodarcze, będące odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorcami.”  

Nie zachodzą zatem w tym przypadku warunki do zastosowania art. 23 ust. 1 pkt 10) Ustawy o PIT. Z przepisu tego wynika, że nie uważa się za koszt uzyskania przychodów w szczególności wartości pracy własnej podatnika oraz jego małżonka. Zdaniem Wnioskodawczyni pojęcie „wartość pracy” należy rozumieć w sposób ścisły. W konsekwencji jeśli każdy z małżonków posiada własną firmę i w ramach firmy świadczy usługi na rzecz firmy drugiego z małżonków, to nie może być tu mowy o świadczeniu pracy i o wartości pracy.  

W takim przypadku koszty poniesione w związku z usługami świadczonymi na jej rzecz przez działalność gospodarczą jej męża powinny być na zwykłych zasadach zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.  

Co na to organ interpretacyjny?  

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził słuszność stanowiska prezentowanego przez prawniczkę i wskazał w szczególności, że:  

„(…) należy zauważyć, że w sytuacji gdy każdy z małżonków prowadzi odrębnie działalność gospodarczą i w jej ramach wykonuje usługi na rzecz firmy małżonka, to wykonanie tych usług nie stanowi pracy własnej małżonka. Mamy tu bowiem do czynienia z dwoma odrębnymi podmiotami gospodarczymi. Każdy z małżonków, jako odrębny przedsiębiorca, będzie wykonywał usługi dla firmy drugiego małżonka i wystawiał faktury za wykonane usługi. W przypadku, gdy każdy z małżonków samodzielnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, czyli jest odrębnym przedsiębiorcą i w zakresie tych działalności zawierane są transakcje, transakcje te rodzą takie same następstwa, jak każda inna transakcja dokonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Transakcje te bowiem następują w oparciu o stosunek prawny łączący dwa odrębne podmioty gospodarcze, a nie małżonków jako osoby fizyczne”. 

Organ potwierdził zatem, że jeśli każde z małżonków prowadzi odrębną działalność gospodarczą, to koszty usługi świadczonej przez firmę jednego z małżonków na rzecz firmy drugiego z małżonków mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.  

 

Stan prawny na dzień 24.05.2022 r.

Advertisement

Małgorzata Gach

Estera Kukułka

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?