Zostańmy w kontakcie

Prawo spółek

Dywidendy od marca 2019 r. – nowe regulacje w Kodeksie spółek handlowych

Jak się okazuje w najbliższym czasie nie tylko czekać nas będą zmiany do ustaw podatkowych lecz także i do Kodeksu spółek handlowych. Warto wiedzieć co nieco o niektórych z nich. Np. dywidendy od marca 2019 r. będą się rządzić nieco odmiennymi zasadami od obecnych.

Opublikowany

dnia

Dywidendy od marca 2019 r Małgorzata Gach

Wypłata dywidendy od marca 2018 r.

Z punktu widzenia kwestii księgowych znaczenie mogą mieć w szczególności zmiany dotyczące wypłaty dywidendy w spółkach z o.o.

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wskazuje w tym zakresie, że:

  • Jeśli uchwała w sprawie wypłaty dywidendy nie określa dnia dywidendy tj. dnia wg którego ustala się wspólników uprawnionych do dywidendy – wówczas dniem dywidendy jest dzień podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku. Tak będzie najprawdopodobniej najczęściej.
  • Jeżeli zgromadzenie wspólników nie określi terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.

W konsekwencji jeśli celem wspólników byłoby przesunięcie terminu wypłaty na ich rzecz zysku – data wypłaty powinna zostać wskazana wyraźnie w uchwale o wypłacie dywidendy. W innym przypadku organy podatkowe mogą dojść do przekonania, że brak wypłaty dywidendy na rzecz wspólników w niezwłocznie po dniu dywidendy będzie równoznaczne np. z nieodpłatnym korzystaniem przez spółkę ze środków wspólników ze wszystkimi tego faktu konsekwencjami.

Rozliczenie zaliczek na poczet dywidendy od marca 2019 r.

Nowelizacja reguluje także częste przypadki wypłaty zaliczki na poczet dywidendy, w sytuacji gdy następnie spółka odnotowała stratę lub też osiągnęła zysk niższy niż wartość wypłaconej zaliczki na poczet dywidendy.

W takiej sytuacji wspólnicy winni zwrócić wypłacone im zaliczki na poczet zysku – w 1) całości – w przypadku odnotowania straty albo w 2) części odpowiadającej wysokości przekraczającej zysk przypadający wspólnikowi za dany rok obrotowy – w przypadku osiągnięcia zysku w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.

Tym samym wyłączone zostaną wątpliwości co zrobić w sytuacjach, w których wspólnik na postawie zapisów umowy spółki z o.o. uzyskał zaliczkę na poczet dywidendy jednak wyniki finansowe spółki pogorszyły się na tyle, że zaliczka taka powinna zostać rozliczona bo nie znajduje pokrycia w zysku.

Pojawić się tutaj dodatkowe pytanie co z potrąconym i odprowadzonym podatkiem od zaliczek na poczet dywidendy. Na logikę skoro wspólnik musiał w całości lub w części zwrócić otrzymane środki, to oznacza że uzyskał definitywnego przysporzenia majątkowego. Tym samym aby odzyskać zapłacony podatek należałoby wystąpić o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatkowej.

Zmienione przepisy dotyczące wypłaty dywidendy i rozliczania zaliczek na poczet dywidend wchodzą w życie od dnia 1 marca 2019 r.

Przepisy nie wprowadzają w tym zakresie żadnych postanowień przejściowych zatem już konstruując uchwały za rok 2018 należałoby stosować zmienione regulacje prawne.

 

Advertisement

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?