Zostańmy w kontakcie

Prawo podatkowe

Projekt ustawy wprowadzającej automatyzację załatwiania spraw przez Krajową Administrację Skarbową – co zawiera?

Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Administracja Skarbowa przygotowały wspólnie rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Poznajmy najważniejsze jej założenia.

Opublikowany

dnia

projekt KAS

Jaki jest cel projektowanej ustawy? 

Projektowana ustawa ma „na celu przede wszystkim automatyzację załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez Krajową Administrację Skarbową (…) , przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych KAS” – wyjaśnia projektodawca. 

W tym celu nastąpi zmiana m.in. w: Kodeksie postępowania cywilnego, ustawie  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawie – Prawo o notariacie, ustawie – Prawa celne, ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, Ordynacji podatkowej, ustawię o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Kodeksie karnym skarbowym  ustawię o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawie o komornikach sądowych oraz ustawie o doręczeniach elektronicznych. 

Projektowana ustawa m.in.:
1. Wprowadza do polskiego systemu prawnego definicję systemu teleinformatycznego e-Urząd Skarbowy, który zastąpi dotychczasowe narzędzie administracji skarbowej – Portal Podatkowy.
2. Umożliwiać ma poprzez e-Urząd Skarbowy dwustronną komunikację klientów z organami KAS, jak i organów KAS z klientami. Komunikacja za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego w postaci portalu lub aplikacji mobilnej będzie równoważna pod względem prawnym z wykonywaniem czynności w formie tradycyjnej.
3. Automatyzować ma udzielanie odpowiedzi KAS na zapytania komorników i innych organów.
4. Przewiduje możliwość udostępnienia w e-Urzędzie Skarbowym podmiotom uprawnionym określonych wynikających z przepisów prawa informacji, co umożliwi m.in. komornikom sądowym realizację czynności związanych z transakcjami, wykonywaniem obowiązków informacyjnych lub postępowaniem egzekucyjnym za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej.
6. Dostosowuje  przepisy w celu wykorzystania e-Urzędu Skarbowego na potrzeby realizacji usługi e-doręczeń dla niektórych spraw podatkowych. 

 

Co zapewni  e-Urząd Skarbowy? 

Projektodawca wyjaśnia:

E-Urząd Skarbowy to system teleinformatyczny KAS, który stanie się podstawowym narzędziem wykorzystywanym w kontaktach z organami KAS.  

E-Urząd Skarbowy jest dedykowany 5 grupom interesariuszy: podatnikom, płatnikom, pełnomocnikom, komornikom sądowymi notariuszom. (…) E-Urząd Skarbowy ma zapewnić obywatelom i przedsiębiorcom pakiet usług online umożliwiających kompleksowe załatwianie spraw, głównie z zakresu VAT, PIT i CIT. Istotnym celem jest ułatwienie wywiązywania się z obowiązków podatkowych. 

(…) E-Urząd Skarbowy gwarantuje proste i szybkie załatwienie sprawy za pośrednictwem udostępnionych e-usług dla uwierzytelnionego użytkownika (zalogowanego do e-Urzędu), także zmniejszenie lub usunięcie formalizmu związanego z załatwieniem sprawy podatkowej”.

 

AKTUALIZACJA:

Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2022 r. pod pozycją 1301.

 

Advertisement

 

Źródło:   

  1. Sejm RP: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową
  2. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

 

Małgorzata Gach 

Wanda Książek  

 

 

Czytaj dalej
Advertisement
Kliknij żeby skomentować

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?