Zostańmy w kontakcie

Prawo podatkowe

Czy wybór formy opodatkowania może zostać dokonany w tytule przelewu?

Na to pytanie odpowiedział NSA w wyroku z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie o sygn. akt II FSK 710/21.

Opublikowany

dnia

wybór formy opodatkowania

Obraz autorstwa katemangostar na Freepik

Zobaczmy przepisy

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o PIT podstawową formę opodatkowania dochodów firmy stanowi skala podatkowa. Podatnik może ją zmienić na 19% podatek liniowy albo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (art. 9a ust. 2 ustawy o PIT, art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym). Podane przepisy zobowiązują podatników do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego sporządzonego na piśmie oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Sprawdź: Przedsiębiorco, zbliża się termin zmiany formy opodatkowania firmy w 2024 roku!

Wybór formy opodatkowania – pytanie podatnika

W dniu 17 kwietnia 2020 r. Wnioskodawca zwrócił się do organu skarbowego o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej PIT. Z opisu stanu faktycznego wynika, że na podstawie umowy darowizny został komandytariuszem Spółki. Udziały w niej otrzymał od żony, która do tej pory płaciła 19% podatek liniowy. Po przejęciu udziałów w Spółce w dalszym ciągu opłacał zaliczki na PIT w tej samej formie podatkowej.  Na poleceniach przelewu podawał tytuł przelewu: „zaliczki na podatek PIT-36L”. Podatnik był przekonany, że złożone przez niego oświadczenie o wyborze formy opodatkowania jest wystarczające w rozumieniu ustawy o PIT, stąd też nie składał żadnej dodatkowej deklaracji.

Podatnik zapytał organ skarbowy: Czy skutecznie złożył oświadczenie o wyborze formy opodatkowania – podatku liniowego 19%, w rozumieniu przepisów art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 14 lipca 2020 r., (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.403.2020.1.ISL) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) stwierdził, że:

„skoro Wnioskodawca zdecydował się na opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu uczestnictwa w Spółce, w której jest wspólnikiem w formie 19% podatku liniowego – winien był zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – złożyć we właściwym terminie stosowne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania, które – jak wskazano wyżej – jest warunkiem koniecznym dla możliwości skorzystania z opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ww. ustawy. Zatem, dokonanie przez Wnioskodawcę przelewu środków tytułem „zaliczki na podatek dochodowy PIT-36L” nie stanowi oświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie spełnia warunków zawartych w tym przepisie”.

Ważne!

Tożsame stanowisko zawiera: Interpretacja indywidualna z dnia 28 lutego 2023 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.12.2023.2.MT) oraz Interpretacja indywidualna z dnia 21 lipca 2023 r.  (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.369.2023.2.HJ).

Podatnik zaskarżył wydaną interpretację indywidualna do WSA

Wnioskodawca nie zgodził się z wydaną interpretacją indywidualną i wniósł na nią skargę do WSA. Wyrokiem z dnia z dnia 13 stycznia 2021 r. (sygn. akt I SA/Sz 696/20) WSA w Szczecinie oddalił skargę podatnika.

W uzasadnieniu wyroku:

„(…) Sąd podzielił więc stanowisko Organu, że dokonanie przez Skarżącego przelewu środków tytułem «zaliczki na podatek PIT-36L» nie stanowi oświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 2 PDoFizU, a zatem nie spełnia warunków zawartych w tym przepisie.

(…) Zdaniem Sądu, Organ prawidłowo bowiem uznał, że z treści art. 9a ust. 2 PDoFizU jasno wynika, że warunkiem koniecznym dla możliwości skorzystania z opodatkowania dochodów uzyskanych przez Skarżącego z tytułu uczestnictwa w spółce, w której jest wspólnikiem (komandytariuszem), w sposób uregulowany w art. 30c tej ustawy – jest złożenie pisemnego oświadczenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o wyborze tej konkretnie formy opodatkowania, natomiast «przelewy na poczet zaliczek na podatek dochodowy tytułem PIT-36L» tego warunku nie spełniają”.

Advertisement

Co na to NSA

Od wyroku WSA w Szczecinie podatnik wniósł skargę kasacyjną do NSA. Po jej rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2024 r. (sygn. akt II FSK 710/21), NSA uchylił:

 • zaskarżony wyrok w całości, oraz
 • zaskarżoną interpretację indywidualną.

Uchylenie oznacza ponownie rozpatrzenie przez organ interpretacyjny sprawy podatnika wynikającej z zaskarżonej interpretacji indywidualnej z uwzględnieniem wyroku NSA z dnia 22 lutego 2024 r.

Z powyższego wyroku należy rozumieć, że NSA dopuścił wybór nowej formy opodatkowania PIT poprzez podanie jej w podać przez podatnika w tytule przelewu na mikrorachunek podatkowy. Taki wybór będzie skuteczny, ponieważ jest dokonany w formie pisemnej, posiada oznaczenie nadawcy i odbiorcy, oraz tytuł przelewu (dokładny opis). 

Nie zostało jeszcze wydane uzasadnienie niniejszego wyroku. Do tego tematu powrócimy po jego opublikowaniu.

Podsumujmy

Wyrok NSA z dnia 22 lutego 2024 r. będzie pomocny dla podatników, którzy byli przekonani, że prawidłowo wybrali formę opodatkowania swojej firmy, nie złożyli oświadczenia w tym zakresie w systemie CEIDG, ale  terminowo odprowadzali zaliczki na podatek dochodowy podając w tytule przelewu nową formę opodatkowania, a skarbówka to zakwestionowała.

Uchylony przez NSA wyrok WSA z 2021 r. jest przełomowy w odniesieniu do wyroku WSA w Gliwicach z dnia 19 września 2023 r.(sygn. akt I SA/Gl 230/23),  Legalis nr 2983810. Jeżeli takich wyroków będzie więcej na pewno Ministerstwo Finansów wyda interpretację ogólną w tym zakresie.

Przeczytaj także: Problem techniczny systemu CEIDG – zmiana zasad opodatkowania za 2022 – wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

Źródło:

 1. Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 14 lipca 2020 r., (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.403.2020.1.ISL).
 2. Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 13 stycznia 2021 r. (sygn. akt I SA/Sz 696/20), Legalis nr 2568872.
 3. Wyrok NSA  wydany w dniu 22 lutego 2024 r. (sygn. akt II FSK 710/21), Legalis nr 3053693.

 

Stan prawny na dzień 13 marca 2024 r.

Małgorzata Gach, Wanda Książek

Advertisement

POMAGAM UKRAINIE

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?